Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Позив за браниоца по службеној дужности

Позивају се адвокати заједнице адвоката Ниша који су заинтересовани да буду постављени за браниоца по службеној дужности, сходно члану 76. Законик о кривичном поступку, да се пријаве АК Ниша путем мејла: advokatskakomora_nis@open.telekom.rs, са назнаком „пријава за браниоца по службеној дужности“, писменим путем или личним пријављивањем у просторијама АК Ниш, ул. Учитељ Тасина бр. 16.
Рок за пријаву је 10.02.2015.године.
Приликом пријављивања имати у виду одредбе члана 76. ст. 2. Законика о кривичном поступку.

Адвокати заједнице адвоката Врање пријаву доставити председнику заједнице Костић Ивици адвокату из Врања.
Адвокати заједнице адвоката Лесковац пријаву доставити председнику заједнице Цветковић Небојши адвокату из Лесковца.
Адвокати заједнице адвоката Пирот председнику заједнице пријаву доставити Виденовић Јасмини адвокату из Пирота.
Адвокати зааједнице адвоката Прокупље пријаву доставити председнику заједнице адвоката Симоновић Јелени из Прокупља.
Адвокати заједнице адвоката Алексинац пријаву доставити председнику заједнице Јовчић Владимиру адвокату из Алексунца

У Нишу, дана 27.01.2015. год.

ПРЕДСЕДНИЦА АК НИШ
Браникица Оровић, адвокат

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email