Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Историјат Адвокатске коморе Ниша

Током 1972. године, дошло је до оснивања седам Адвокатских комора које су основане под називом: Основна адвокатска комора.

То су биле ОАК Београд, Чачак, Ниш, Пожаревац Шабац и Зајечар.

Адвокатска комора у Нишу основана је на Оснивачкој скупштини која је одржана 01.10.1972. године са око 40 адвоката.

Адвокатска комора Ниш започела је рад у закупљеном пословној просторији у ул. Вождовој бр. 14.
За првог председника Управног одбора адвокатске коморе Ниш изабран је Домазет Синиша адвокат из Ниша. Након истека његовог мандата, председници Управног одбора Адвокатске коморе били су:
 • Сарајлић Мухарем из Ниша
 • Младеновић Ранко из Ниша
 • Домазет Владимир из Ниша
 • Ћирић Дејан из Ниша
 • Крстић Драги из Ниша
 • Орловић Бранкица из Ниша
 • Пантић Гордан из Ниша
 • Петровић Милан из Ниша (данас)

Данас Адвокатска комора Ниш покрива територију Апелационог суда Ниш и територију виших судова у Нишу, Врању, Лесковцу, Прокупљу и Пироту. Адвокатска комора има 1313 адвоката и то:

 • 690 у Нишу
 • 219 у Врању
 • 231 у Лесковцу
 • 65 у Пироту
 • 71 у Прокупљу
 • 35 у Алексинцу
 • 2 на Косову и Метохији