Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Иницијативе Председника УО АК Ниш

На овој страни налазе се све иницијативе председника Адвокатске коморе Ниша са дописима и одговорима на послате дописе

Допис председника Адвокатске коморе Ниша

послато начелнику МУП-а Лесковац и Главном тужиоцу ОЈТ-а у Лесковцу подводом напада на адвоката из Лесковца

Допис председника Адвокатске коморе Ниша

послато Вишим и Основним судовима у вези притужби адвоката на постављање браниоца по службеној дужности мимо Call центра Адвокатске коморе Србије

Допис председника Адвокатске коморе Ниша

послато Вишем јавном тужилаштву у Пироту

Обавештење председника Адвокатске коморе Ниша

послато свим адвокатима са територије АКН

Захтев за копирање предмета - фотографисањем

послат свим судовима и тужилаштвима на територији АКН