Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Допис Главном јавном тужиоцу Вишег јавног тужилаштва у Пироту

Број: 289/2024
Датум: 30.01.2024. године

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПИРОТУ
ГЛАВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ

 

Поштовани,

Обраћамо Вам се из разлога све већег броја притужби на рад Вишег јавног тужилаштва у Пироту од стране чланова Адвокатске коморе Ниш, адвоката који у поступцима покренутим пред ВЈТ Пирот поступају пре свега, као браниоци окривљених, али и као пуномоћници оштећених.

Комисија за притужбе на рад правосудних и других државних органа и институција Адвокатске коморе Ниш је анализом притужби утврдила да се велики број адвоката сpeћe ca истим проблемима и подноси истоврсне притужбе на рад ВЈТ у Пироту, који је у супротности са Законом о кривичном поступку и Адвокатском Тарифом.

Притужбе се пре свега односе на:

  • условљавање закључења, односно потврђивања споразума о признавању кривице са јавним тужилаштвом, на начин што се од бранилаца по службеној дужности захтева да одустану од дела трошкова на које по закону и адвокатској тарифи имају право;
  • непоштовање важеће адвокатске тарифе, односно произвољно, селективно и паушално тумачење адвокатске тарифе од стране поступајућег тужиоца приликом доношења решења о трошковима;
  • састављање јединственог записника приликом испитивања више сведока у циљу избегавања плаћања увећаних трошкова браниоца, уз образложење да је реч о питању техничке а не суштинске природе. Једноставан пример када је то питање суштинске природе поставља се у случају када би један од исказа сведока требало да буде издвојен као незаконит доказ, да ли би се из записника вадиле поједине странице или би поступајући орган тражио неко решење техничке природе;
  • одбијање да се решењем о трошковима браниоца по службеној дужности признају накнаде за предузимање појединих радњи у поступку и то: састављање жалби на решење о задржавању окривљеног, састављање захтева за накнаду трошкова, састављање жалби на решење о трошковима поступка када је жалба у целости или делимично усвојена, као и образлагањем да то бранилац чини у сопственом интересу а не у интересу окривљеног, посете окривљеном који је у притвору чак и када је ту посету окривљени тражио преко судије за претходни поступак;
  • одбијање поступајућих тужиоца да се адвокатима призна увећање на име трошкова за преузимање решења о задржавању у току ноћи или викендом, уз навођење да се ради о „техничкој радњи“, што представља израз непознат у кривичнопроцесном праву и директно кршење Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката коју су у обавези да примењују сви државни органи;
  • тумачења тужилаштва да испитивање сведока и саслушање окривљеног које је учињено различитих датума представља јединствену процесну радњу.

Како је горе описани проблем у раду Вишег јавног тужилаштва у Пироту постао врло чест, предлажем организовање хитног састанка на нивоу Главног јавног тужиоца у Вишем јавном тужилштву у Пироту и председника Адвокатксе коморе Ниша, све у циљу решавања овог проблема.

Колегијалан поздрав.

У Нишу, 30.1.2024. године,

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША
Милан Петровић, адвокат

Преузмите ПДФ документ кликом на ОВАЈ ЛИНК.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email