Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Obaveštenje o promeni e-mail adrese

Поштовани,
у наставку можете погледати наше контакт податке за електронску комуникацију (е-маил адресе).

Званична е-маил адреса Адвокатске коморе Ниша је:
advokatskakomoranis@akn.rs

 

Захтев за издавање свих врста потврда, уколико имате електронски потпис или скениран захтев са доказом о уплати таксе у износу од 500,00 динара, можете слати на е-маил адресу:
sekretar.akn@akn.rs

Уколико шаљете скениран захтев потребно је да исти пошаљете и путем поште, а уколико имате електронски потпис није потребно исти слати поштом, довољно је да документ буде електронски потписан.

Пријаву за CALL центре, пријаву за Семинар за малолетнике, достављање извода из МКР за децу адвоката, захтеве за промену контакт података, мејла и телефона можете слати на е-маил адресу:
administrator@akn.rs
За ове пријаве/захтеве није потребан електронски потпис, нити скениран захтев, довољно је послати са тренутно званичне е-маил адресе.

Званична е-маил адреса дисциплинских органа је:
disciplinskiorgani@akn.rs

Обавештавају се сви адвокати да е-маил адреса
advokatskakomora_nis@mts.rs
више није активна.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email