Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Огласи за пријем адвокатских приправника

На овом месту адвокати могу бесплатно оглашавати потребе за приправницима.
Позивамо све колеге да шаљу своје огласе путем формулара на дну стране.
Огласи остају на страни 30 дана.

Активни огласи

Адвокатска канцеларија Милана Петровића

Адвокатској канцеларији Милана Петровића потребни су адвокатски приправници за рад у канцеларији у Нишу.
У потрази смо за новим члановима нашег правног тима који ће нам помоћи да задовољимо потребе наших клијената, као и да у сваком смислу унапредимо наше пословање.
Услови:
- завршен Правни факултет,
- познавање рада на рачунару (MS Office, коришћење интернета),
- са или без радног искуства.
Нудимо:
- заснивање радног односа у својству адвокатског приправника,
- могућност професионалног напредовања, развоја и усавршавања,
- могућност наставка рада у адвокатској канцеларији након положеног правосудног испита.

Радно време од 8-16 часова
Молимо све заинтересоване кандидате да свој CV пошаљу електронским путем на е-маил: advpetrovicmilos@gmail.com
Позиваћемо кандидате на разговор од првог дана конкурса, редоследом пријема пријава.

Контакт
Адвокат Милан Петровић
телефони: 064/6434358 и 018 258261
мејл: advpetrovicmilos@gmail.com

Адвокатска канцеларија Дијана Парента Антић

Адвокатској канцеларији  Дијане Паренте Антић из Ниша, потребан адвокатски приправник/приправница ради обављања приправничког стажа.
Постоји могућност финансирања преко неког од програма Националне службе за запошљавање.

Услови:
– завршен Правни факултет,
– познавање рада на рачунару (MS Office),
– возачка дозвола Б категорије (пожељно)
– познавање енглеског језика (пожељно)

Потребно је да кандидат/кандидаткиња поседује добре организационе вештине а ми обећавамо стручно усавршавање у младом и амбициозном тиму.
Молим све заинтересоване кандидате да пошаљу своју пријаву са кратком биографијом (СѴ) на мејл:  dijanaparenta@gmail.com

Контакт
Дијана Парента Антић
телефон: 063/300-14-42
мејл: dijanaparenta@gmail.com

Адвокатска канцеларија Тање Савић

Адвокату Тањи Савић потребни су адвокатски приправници за рад у адвокатској канцеларији, која се налази на адреси Краља Стефана Првовенчаног 3а/1 у Нишу.

Услови:

 • Познавање рада на рачунару (MS Ofiice, коришћење интернета),
 • Познавање енглеског језика (пожељно)

Радно време од 8-16 часова.

Молимо све заинтересоване кандидате да свој CV пошаљу на мејл адресу advtanjasavic@gmail.com.

Контакт:
Адвокат Тања Савић
Мејл адреса: advtanjasavic@gmail.com
Телефони: 064/1144601 или 018/4103635
Адреса седишта: Краља Стефана Првовенчаног 3а/1, Ниш.

Адвокатска канцеларија Јасне Јовановић

Адвокатска канцеларија Јасне Јовановић, ул. Николе Пашића 22/5, тражи адвокатског приправника ради обављања приправничке праксе.

Услови:
– завршен Правни факултет
– познавање рада на рачунару
– позељно поседовање возачке дозволе

Пријаве са кратком биографијом слати на е-маил jassa67@gmail.com

Контакт
Јасна Јовановић
телефон: 063/428-595
мејл: jassa67@gmail.com

Адвокат Владимир Младеновић

Адвокатској канцеларији адвоката Владимира Младеновића из Ниша, потребни су адвокатски приправници ради обављања приправничког стажа.

Услови:

 • завршен Правни факултет
 • познавање рада на рачунару

Сви заинтересовани кандидати могу послати свој CV на е-маил или позвати на број телефона.

Контакт
Владимир Младеновић
телефон: 063/1985295
мејл: lawofficemladenovic@gmail.com

Адвокат Милан Т. Динић

Адвокатској канцеларији адвоката Милана Т. Динића из Ниша, потребан адвокатски приправник ради обављања приправничког стажа.
Услови:

 • завршен Правни факултет
 • познавање рада на рачунару
 • пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије

Поред наведених услова, потребно је да кандидат поседује добре вештине у организацији и комуникацији као  и тежњу ка усавршавању и стицању нових знања и искустава.
Сви заинтересовани кандидати могу послати свој CV на е-маил: advdinic@hotmail.com, након чега ће бити контактирани ради усменог интервјуа.

Контакт:
Адвокат Милан Динић
телефони: 064/5305053, 018/540316
мејл: advdinic@hotmail.com

Адвокат Весна Костић

Адвокатској канцеларији адвоката Весне Костић из Ниша потребан адвокатски приправник.
Заинтересовани кандидати могу послати своју биографију на email адресу: vesna.kostic@lawyeroffice.rs
Све додатне информације заинтересовани могу добити позивом на бројеве телефона.

Контакт
Весна Костић
телефони: 018/235555, 063/402241, 064/2079083
мејл: vesna.kostic@lawyeroffice.rs

Адвокат Зоран Митић

Адвокатској канцеларији адвоката Митић Зорана из Ниша потребан адвокатски приправник.
Заинтересовани кандидати могу послати своју биографију на email адресу: lawyeroffice.mitic@lawyeroffice.rs
Све додатне информације заинтересовани могу добити позивом на бројеве телефона.

Контакт
Зоран Митић
телефони: 018/235555, 063/402241, 064/2079083
мејл: lawyeroffice.mitic@lawyeroffice.rs

Адвокат Марко Ристић

Адвокатској канцеларији адвоката Марка Ристића из Ниша, ул. Обреновићева 46, ТПЦ „Калча“ А/3/14, потребни су адвокатски приправници ради обављања приправничког стажа уз новчану накнаду.
Могућност наставка рада у адвокатској канцеларији након положеног правосудног испита.
Радно време од 9-17 часова.

Заинтересовани кандидати могу послати CV електронским путем на е-маил advokat.markoristic@gmail.com.
Кандидати ће бити позивани на разговор по редоследу пријема пријава.

Контакт
Марко Ристић
телефон: 066/054958
мејл: advokat.markoristic@gmail.com

Адвокат Биљана Б. Јовановић

Адвокатска канцеларија Јовановић Б. Биљане,  из Ниша, ул. Светосавска бр.3, тражи адвокатског приправника ради обављања приправничког стажа и стручног оспособљавања.

Услови које кандидат треба да испуњава:

 • завршен Правни факултет,
 • познавање рада на рачунару,
 • возачка дозвола „Б“ категорије (пожељно).

Заинтересовани кандидати пријаве могу послати путем  e-mail  adrese: biljanabiba66@gmail.com, или се могу пријавити путем телефона на број 063/1075008, или лично на адреси канцеларије.

Контакт
Биљана Јовановић
телефон: 063/1075008
мејл: biljanabiba66@gmail.com

Адвокат Младен Сибиновић

Адвокат Младен Сибиновић из Ниша објављује оглас за пријем адвокатског приправника ради обављања плаћеног приправничког стажа.
Заинтересовани кандидати могу свој CV слати на e-mail: advmladensibinovic@gmail.com.

Контакт:
Адвокат Малден Сибиновић
телефон: 064/2293949
мејл: advmladensibinovic@gmail.com

Адвокати Александар и Мирјана Бурић

Адвокату Александру Бурићу из Ниша и адвокату Мирјани Бурић из Ниша потребан је адвокатски приправник за обављање адвокатских послова.

Потребно је да кандидат поседује диплому државног или приватног Правног факултета, основно познавање рада на рачунару, да испољи одговорност за преузете пословне обавезе и задатке, спремност да стиче знања из области адвокатуре и жељу за усавршавањем.

За све даље информације позвати на телефон 065/2670367 или послати маил на доле назначену адресу.

Контакт
Александар Бурић
телефон: 065/2670367
мејл: adv.buric@gmail.com

Адвокатска канцеларија Јована Шутовића

Адвокатској канцеларији Јована Шутовића потребан адвокатски приправник ради обављања приправничког стажа уз новчану накнаду. Заинтересовани кандидати могу послати свој CV на мејл адресу канцеларије adv.jovansutovic@gmail.com

Контакт:
Адвокат Јован Шутовић
телефон: 063/8970151
мејл: adv.jovansutovic@gmail.com

Адвокатска канцеларија Александра Басте

Адвокатској канцеларији адвоката Александра Басте из Ниша, потребан адвокатски приправник  ради обављања приправничког стажа и стицања услова за полагање правосудног испита.
Постоји могућност финансирања преко неког од програма Националне службе за запошљавање.

Услови:
– завршен правни факултет,
– познавање рада на рачунару (MS Office),
– возачка дозвола Б категорије (пожељно)
– познавање енглеског језика (пожељно)

Пријаве са кратком биографијом (СѴ) и скеном уверења или дипломе завршеног Правног факултета слати на мејл:  aleksandarbasta1973@gmail.com

Контакт
Александар Баста
телефони: 018/520-419 и 063/8369758
мејл: aleksandarbasta1973@gmail.com

Адвокатска канцеларија Наташе М. Илић

Потребан адвокатски приправник адвокатској канцеларији адвоката Наташе М. Илић из Ниша ради обављања приправничког стажа и стручног оспособљавања.
Адвокат има одобрена средства ради финансирања стручне праксе Националне службе за запошљавање.

Услови:

 • Завршен Правни факултет (ОАС, МАС)
 • Познавање рада на рачунару (MS Office)

Пријаве са кратком биографијом и СѴ слати на email: naleee81@yahoo.com или предати лично на адресу канцеларије у ул. Приморска бр. 2а.

Контакт
Адвокат Наташа М. Илић
телефон: 063/8098914
мејл: naleee81@yahoo.com

Адвокат Братислав С. Стојановић

Адвокатској канцеларији адвоката Братислава Стојановића из Ниша, ул. Ћирила и Методија 33/10, потребан адвокатски приправник – волонтер ради обављања приправничког стажа и стицања услова за полагање правосудног испита.

Услови:
– завршен правни факултет,
– познавање рада на рачунару (MS Office),
– возачка дозвола Б категорије.

Пријаве са кратком биографијом и СѴ слати на e-mail.

Контакт:
Ивана Цекић
телефони: 018-209-122, 065-8013-312
мејл: bata@advokatbata.co.rs

Адвокатска канцеларија адвоката Милене Стаменковић, Јелене Живковић и Милене Рашић

Адвокатска канцеларија адвоката Mилене Стаменковић, Јелене Живковић и Милене Рашић, адвоката из Ниша, ул. Лоле Рибара бр. 6б/3, тражи адвокатског приправника ради обављања приправничке праксе уз новчану надокнаду.

Услови које кандидат треба да испуњава:

 • завршен Правни факултет,
 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика (пожељно),
 • возачка дозвола „Б“ категорије (пожељно).

Од кандидата тражимо одговорност, посвећеност послу, тимски дух, жељу за учењем и усавршавањем, а нудимо праксу из свих области права, којима се наша канцеларија бави, као и рад у динамичном и младом тиму.

Заинтересовани кандидати пријаве могу послати путем е-маила: kancelarija@advokatinis.com, или се могу пријавити путем телефона на број 063/864-33-93, или лично на адреси канцеларије.

Контакт:
Јелена Живковић
телефон: 064/8643393
мејл: kancelarija@advokatinis.com

Пошаљите нам нови оглас

1. Основни контакт подаци

Попуните податке о адвокату или адвокатској канцеларији за коју шаљете оглас, молимо Вас да користите ЋИРИЛИЦУ приликом попуњавања формулара

2. Детаљи огласа

У наставку попуните потребне податке за оглас (АКН задржава право измене текста), молимо Вас да користите ЋИРИЛИЦУ приликом попуњавања формулара
У поље изнад упишите текст огласа, молимо Вас да користите ЋИРИЛИЦУ приликом попуњавања формулара