Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

АКС саопштење 23.02.2015.

Поводом почетка расправе Предлога закона о изменама Закона о овери преписа, потписа и рукописа данас у Народној скупштини РС, Адвокатска комора Србије даје

С А О П Ш Т Е Њ Е

Адвокатска комора Србије поздравља предлог за измену Закона о овери преписа, потписа и рукописа којим се помера рок примене закона са 01.03.2015. на 01.01.2017. и подсећа да је адвокатура током преговора са Министарством правде предлагала да се одложи почетак примене ове одредбе и омогући грађанима Србије оверу докумената у судовима и јединицама локалне самоуправе, као и до сада. Овиме је практично, још један од захтева протеста адвоката усвојен почетком расправе о предлогу закона о изменама Закона о овери преписа, потписа и рукописа данас у Народној скупштини РС. Предлог измене Закона о овери преписа, потписа и рукописа је у интересу грађана Србије, нарочито када се има у виду да јавнобележнички систем није заживео у Србији.

Међутим, борба АКС против накарадног јавнобележничког система није готова. Адвокатска комора Србије данас је поднела захтев Министарству правде за спровођење надзора над вршењем јавнобележничке делатности и над радом Јавнобележничке коморе. Захтев је поднет због непоштовања одредби Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву. Закона о промету непокретности, Закона о наслеђивању и Породичног закона које су ступиле на снагу 23.01.2015.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Драгољуб Ђорђевић, адвокат

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email