Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Саопштење АКС 26.01.2015.

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија

број:90/2015
датум: 26.01.2015.

​Адвокатска комора Србије поводом више јавно изречених коментара високих званичника о раду Заштитника грађана Саше Јанковића, издаје

С А О П Ш Т Е Њ Е

​Полазећи од Уставом Републике Србије утврђеног положаја Заштитника грађана, Адвокатска комора Србије указује:
– да је Заштитник грађана самосталан и независан државни орган који штити права грађана и контролише рад органа државне управе,
– да су органи државне управе чији рад контролише, дужни да сарађују са Заштитником грађана и да му омогуће приступ просторијама и подацима којима располажу, а који су од значаја за поступак који овај државни орган води, без обзира на степен њихове тајности, кaо и да му пруже све тражене податке и информације,
– да нико нема право да утиче на његов рад и поступање,
– да омаловажавање рада Заштитника грађана и непримерена, на чињеницама и доказима незаснована критика поступања у сваком конкретном предмету, представља недопустив и незаконит притисак усмерен ка ометању и/или спречавању овог независног државног органа за извршење његових Уставом и законом прописаних задатака.
​Адвокатура Србије посебно указује да само законито, савесно и одговорно поступање свих државних органа свеукупно и сваког од њих појединачно у оквиру Уставом и законима утврђене надлежности, представља пут ка остварењу принципа владавине права, заштити људских права и правној сигурности грађана. Неприхватљиво је било какво полемисање између државних органа са Заштитником грађана преко средстава јавног информисања везано за поступање Заштитника грађана у конкретним предметима. Заштитник грађана је дужан да изврши своју контролну функцију и државни органи су дужни да му пруже све податке које поседују и који су неопходни за остваривање његовог контролног и превентивног деловања. Само тако се могу утврдити евентулни пропусти у раду одређеног државног органа који су довели до кршења права грађана, као и њихови узроци.
​Поштовање улоге и надлежности самосталних и независних државних органа и обезбеђење услова да они непристрасно, етично, стручно и делотворно врше своје Уставом и законом прописане задатке представља доказ демократичности једног друштва.
​Адвокатска комор Србије ће, имајући у виду свој уставни положај и задатак, стално и принципијелно инсистирати на законитом поступању свих државних органа у оквиру поверених им функција.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Драгољуб Ђорђевић, адвокат

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email