Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Odluka Izborne komisije AK Niš o utvrđivanju liste kandidata za izbor Predsednika i Zamenika predsednika Zajednice advokata Niš za mandatni period 2024-2028

Broj: 1356/2024
Datum: 05.06.2024. godine

Izborna komisija Advokatske komore Niša, u skladu sa članom 4. stav 8. Pravilnika o postupku izbora predsednika i zamenika predsednika zajednica advokata u okviru Advokatske komore Niš, na elektronskoj sednici održanoj dana 05.06.2024. godine, donela je

ODLUKU

UTVRĐUJE SE LISTA KANDIDATA za izbor Predsednika i Zamenika predsednika Zajednice advokata Niš, za mandatni period od 2024-2028 godine, i to:
ZAJEDNIČKA LISTA KANDIDATA:
1. Marko Krstić, advokat iz Niša, kandidat za Predsednika ZA Niš Danijel Ajranović, advokat iz Niša, kandidat za Zamenika predsednika ZA Niš

Obrazloženje

Izborna komisija Advokatske komore Niš je u postupku provere ispunjenosti uslova za kandidovanje utvrdila je da sve zajedničke kandidature navedene u dispozitivu ove Odluke, ispunjavaju uslove za kandidovanje na izborima za Predsednika i Zamenika predsednika ZA Niš, za mandatni period 2024-2028 godine, u skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku izbora predsednika i zamenika predsednika zajednica advokata u okviru Advokatske komore Niš, te je na elektronskoj sednici Izborne komisije dana 05.06.2024. godine doneta odluka da se označene kandidature prihvate kao uredne i blagovremene.

Prihvaćena zajednička kandidatura ispunjava sve uslove predviđene Pravilnikom, imajući u vidu da je predata u roku, od strane dovoljnog broja predlagača advokata sa teritorije ZA Niš, te da kandidovani advokati ispunjavaju uslove imajući u vidu da su upisani u Imenik advokata AK Niš i imaju sedište advokatske kancelarije na teritoriji ZA Niš, kao i da su kandidati u prilogu zajedničke kandidature dostavili program rada.

Prilikom utvrđivanja lista kandidata, odnosno prilikom određivanja rednih brojeva pod kojim će se o zajedničkim kandidaturama prisutni članovi ZA Niš, na izbornoj sednici izjašnjavati javnim glasanjem, Izborna komisija je vodila računa o vremenu predaje liste, odnosno kandidature, nadležnim službama AK Niš, te je vreme predaje kandidatura uzeto kao merodavni kriterijum za utvrđivanje redosleda kandidata, sve u skladu sa članom 4. stav 8. Pravilnika.

Imajući sve navedeno u vidu, Izborna komisija donela odluku kao u dispozitivu.

IZBORNA KOMISIJA AK NIŠ
Predsednik
Ivan Barun, advokat

Dokumentacija za preuzimanje:
1. Odluka (PDF dokument) – preuzmite klikom na ovaj link
2. Kandidatura (PDF dokument) – preuzmite klikom na ovaj link

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email