Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука о расписивању избора за председника и заменика председника Заједнице адвоката Ниш за мандатни период 2024-2028 година и сазивању изборне седнице Заједница адвоката Ниш

Број: 1292-5/2024
Датум: 29.05.2024. годинe

Управни одбор Адвокатске коморе Ниш на 27. телефонској редовној седници одржаној дана 29.05.2024. године у Нишу, у складу са овлашћењима из члана 31. став 4, а на основу одредби из члана 11. став 9. Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени лист Града Ниша“, брoј: 96/2019 – пречишћен текст 69/2022 – одлука УС), а на основу члана 2. Правилника о поступку избора председника и заменика председника заједница адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша од дана 06.02.2024. године (у даљем тексту: Правилник), донео је једногласно дана 29.05.2024. године

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ЗАЈЕДНИЦЕ АДВОКАТА НИШ И САЗИВАЊУ ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДВОКАТА НИШ

 

I

РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор Председника и Заменика председника Заједнице адвоката Ниш, за мандатни период 2024-2028 година, у складу са одредбама из члана 2. став 1. Правилника.

II

ИЗБОРНА СЕДНИЦА ЗАЈЕДНИЦЕ АДВОКАТА НИШ САЗИВА СЕ за дан 07.06.2024. године, у 14 часова, на адреси Трг Краља Александра 11, Ниш, у амфитеатру на другом спрату Правног факултета Универзитета у Нишу.

III

Позивају се кандидати за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката Ниш да своје кандидатуре доставе у писаној форми Изборној комисији Адвокатске коморе Ниша, најкасније 3 (три) дана, пре дана за који је сазвана изборна седница Заједнице адвоката Ниш, у складу са одредбама Правилника.

IV

Изборе за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката Ниш, спровешће Изборна комисија Адвокатске коморе Ниша, у складу са одредбама Правилника.

V

Ова одлука се објављује на интернет презентацији Адвокатске коморе Ниша и истиче се преко огласне табле Адвокатске коморе Ниша и Заједнице адвоката Ниш.

 

У Нишу, 29.05.2024. године

АДВОКАТСКА КОМОРА НИШ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Петровић, адвокат

Одлуку у ПДФ формату, електронски потписан документ, можете преузети кликом на овај линк.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email