Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Члан 27. став 5. Закона о авокатури

Чланом 27. став 5. Закона о адвокатури, прописано је:

„да је адвокат дужан да пријави промену седишта своје адвокатске канцеларије на територији исте адвокатске коморе, надлежној адвокатској комори, у року од 15 дана од дана промене седишта.“

чланом 225. Став 4. Статута Адвокатске коморе Ниш, прописано је:

„адвокат је дужан да пријави промену седишта своје адвокатске канцеларије са територје Адвокатске Ниша, у року од 15 дана од дана промене седишта.“

чланом 205. став 2. тачка 46. Статута Адвокатске коморе Ниш, прописано је:

тежа повреда дужности адвоката је непријављивање промене седишта адвокатске канцеларије

Висина троскова промене седишта прописана је Одлуком АК Србије број 476-4/2014 од 22.06.2014. године Одлуку преузети овде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email