Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Децембарска саверовања

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас о децембарским саветовањима и обукама у организацији Параграф.

Администрација АК Ниш

Једнодневно саветовање: ЦАРИНСКА ТАРИФА ЗА 2016. ГОДИНУ И НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЦАРИНСКИХ И ДЕВИЗНИХ ПРОПИСА

Пријавите се на једнодневно саветовање и сазнајте шта нам доносе новине у примени Царинске тарифе за 2016. годину према актуелним споразумима о слободној трговини.

Београд, 11. децембар 2015. године

ТЕМЕ:

 • Новине у примени Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину
 • Промене осталих прописа у вези са Царинском тарифом и њихова примена у 2016. години (сировине, сезонске царине, прелевмани)
 • Примена ПЕМ конвенције у 2016. години
 • Новине у систему поједностављених царинских поступака

Саветовање је намењено: Привредним друштвима која се баве увозом и извозом, као и привредним друштвима која пружају услуге шпедиције и транспорта.

Предавачи: Еминентни стручњаци, представници Министарства финансија.

За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) кликните oвде.
За пријаву кликните oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Једнодневна обука за ПОНУЂАЧЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Због великог интересовања корисника, и уочених проблема у пракси код понуђача који учествују у поступцима јавних набавки према одредбама Закона о јавним набавкама, компанија Параграф организује:
„Обуку за понуђаче у поступцима јавних набавки“
Београд, 21. децембар 2015. године

 • Према програму прилагођеном ПОТРЕБАМА ПОНУЂАЧА
 • У сарадњи са предавачима – представницима надлежних институција који имају вишегодишње искуство у спровођењу поступака јавних набавки и заштите права

ТЕМЕ:

 • ПРИПРЕМА ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ – рачунање рокова, појам битних недостатака понуде
 • ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА – састављање уредног захтева за заштиту права; поступак по захтеву, практични примери рачунања рокова
 • ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ – модел тужбе којом се покреће управни спор против одлуке Републичке комисије, избор из судске праксе – практични примери

За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) кликните oвде.
За пријаву кликните oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Једнодневно саветовање: ПЛАНИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Благовремено се припремите за правилно и ефикасно планирање јавних набавки у складу са актуелним изменама Закона о јавним набавкама и решите недоумице у вези са начином обликовања поступака јавних набавки и набавки које су изузете од примене закона!

Београд, 23. децембар 2015. године

ТЕМЕ:

 • ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ – форма и садржина плана према актуелним изменама и допунама Закона и новом Правилнику; измене плана набавки
 • СОФТВЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ И КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ – усклађивање са новим/важећим прописима; објављивање плана и његових измена, унос и евидентирање података о уговорима
 • ОБЛИКОВАЊЕ (ЈАВНИХ) НАБАВКИ – одређивање предмета набавке и мешовите набавке; одређивање процењене вредности (у зависности од предмета и врсте поступка); избори врсте поступка, са освртом на најчешће недоумице у пракси

Предавачи: Представници Управе за јавне набавке.
За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) кликните oвде.
За пријаву кликните oвде.

Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Једнодневно БЕСПЛАТНО промотивно саветовање: ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ

Припремите се на време за тачно и ефикасно спровођење пописа и решите недоумице у вези са састављањем финансијских извештаја за 2015. годину. Посебно позивамо МАЛА И МИКРО правна лица и СВЕ предузетнике који су искористили могућност изузетка и пролонгирали прву примену МСФИ за МСФ на финансијске извештаје за 2015. годину.
Промотивна Саветовања се одржавају у 2 града:
• Ужице – 2. децембар
• Београд – 7. децембар

САВЕТОВАЊЕ ЈЕ ПРОМОТИВНО И БЕСПЛАТНО ЗА СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА КОЈА ПРИЈАВЕ СВОЈЕ УЧЕШЋЕ ПРЕКО www.paragraf.rs!

ТЕМЕ ПРЕДАВАЊА:

 • ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ – Рокови; Интерна акта; Одговорност; Спровођење пописа; Књижење резултата пописа
 • ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ У ВЕЗИ СА САСТАВЉАЊЕМ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ – Могућност промене стопа амортизације; Процена фер вредности; Обезвређење; Усаглашавање потраживања и обавеза; Обрачун одложених пореза и примања запослених
 • ПРВА ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА ЗА МИКРО ПРАВНА ЛИЦА И МСФИ ЗА МСП ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОЈИ СУ У 2014. ГОДИНИ ПРИМЕЊИВАЛИ СТАРИ ПРАВИЛНИК ЗА МАЛА ПРАВНА ЛИЦА

За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) кликните oвде.
Пријавите се на БЕСПЛАТНО саветовање oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Једнодневно саветовање: ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Влада Републике Србије усвојила је, на седници одржаној 30. октобра 2015. године, Предлог закона о извршењу и обезбеђењу, а ускоро се очекује да уђе и у скупштинску процедуру.

Због значаја теме и бројних новина које закон доноси, Параграф ексклузивно најављује организацију једнодневних саветовања, одмах по усвајању закона.

Саветовања ће се одржати у децембру, у 4 места: Београд, Нови Сад, Ниш и Златибор

Сви учесници саветовања, уз плаћену котизацију, добијају ГРАТИС: ПРИРУЧНИК „Коментар новог Закона о извршењу и обезбеђењу“ и Џепно издање – текст новог Закона о извршењу и обезбеђењу, са уводним коментаром о новинама у Закону.

Предавачи: Стручњаци са дугогодишњим искуством у области извршења и чланови Радне групе за израду Предлога закона
За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) кликните oвде.
За пријаву кликните oвде.

Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Приручници у издању компаније Параграф

Параграфови приручници показали су се као пожељно и вредно средство за правнике и економисте који савесно и ефикасно желе да обављају свој посао. Наша едукативна и инструктивна издања могу и Вама помоћи, уколико сте спремни да се унапређујете уз њих.

Из понуде издвајамо најновија и најпродаванија издања:

• Комплет литературе за јавне набавке
• Збирка прописа о порезу на додату вредност
• Роковник за 2016. годину

Сазнајте више информација о свим приручницима.

Параграфови адресари

Нов портал nadjiadvokata.com на ком се налази близу 8.000 адвоката из Србије!

Адресар адвоката је БЕСПЛАТАН и покренут је како би пружио квалитетну и поуздану информацију грађанима којима су потребни адвокати.
Такође, адресар адвоката пружа прилику адвокатима да поставе и ажурирају своје пословне и професионалне информације и контакт податке.

Нов портал надјикњиговодју.цом на ком се налази
преко 2.000 књиговодствених агенција из Србије!

Адресар књиговодствених агенција је БЕСПЛАТАН и покренут је како би пружио квалитетну, поуздану и корисну информацију субјектима којима су потребне књиговодствене услуге.
Такође, адресар пружа прилику књиговодственим агенцијама да поставе и ажурирају своје пословне и контакт податке, како би их клијенти лакше пронашли.

За више информација о адресарима: 011/33-45-073; мејл: savetovanja@paragraf.rs

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email