Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура

Обавештење Адвокатске коморе Србије поводом почетка примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату на терет средстава буџетских корисника налази се у наставку:

Поводом почетка примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату на терет средстава буџетских корисника Адвокатска коморе Србије затражила је мишљење од Министравства финансија Управе за трезор – Сектора за јавна плаћања, да ли се наведени прописи примењују на адвокате.

Дана 28.02.2018. године Министравство финансија Управа за трезор – Сектор за јавна плаћања обавестио је Адвокатски комору Србије да се Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату на терет средстава буџетских корисника НЕ ОДНОСИ НА АДВОКАТЕ.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email