Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Обавештење Управе за трезор корисницима јавних средстава

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати обавештење Министарства финансија, Управе за трезор, Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику, од 15.03.2018. године, везано за примену Одредби Закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

У овом обавештењу поновљен је ранији став наведене Управе да ОБАВЕЗЕ ПРЕМА АДВОКАТИМА НИСУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ И НЕ РЕГИСТРУЈУ СЕ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА.

Прилог можете преузети oвде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email