Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Саопштење за јавност АК Ниш

Датум: 24.09.2014. године

Адвокатска комора Ниша, на одржаној седници Управног одбора, у чијем раду су учествују преседници адвокатских заједница Ниш, Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот и Алексинац, чланови УО АК Србије и Савета АК Србије са подручја АК Ниш дана 24.09.2014.године, једногласно даје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Адвокатска комора у Нишу у потпуности подржава саопштење за јавност које је проследила и објавила АК Србија дана 23.09.2014. године заведено под бројем 986/14.

Поводом обраћања министра правде Републике Србије, господина Николе Селаковића преко средстава јавног информисања, Управни одбор АК Ниш основано указује да такво обраћање представља повреду владавине права, повреду Устава и Уставних овлашћења која му припадају као носиоцу извршне власти. Адвокати сматрају да у циљу демократизације друштва и остваривању циља приближавања Европској унији и усаглашавању закона са прописима Европске уније, извршној власти, а пре свега Министру правде, не иде у прилог овакво поступање, чиме показује да извршна власт неће да покаже разумевање за захтеве адвоката који су уследили пре обуставе рада.

Адвокатска комора Ниш остаје при ставу да су сви адвокати у функцији заштите права, како својих клијената, тако и осталих грађана, а да поступањем извршне власти се, противно Уставу Републике Србије и Закона о адвокатури , незаконито задире у самосталност и независност адвокатуре која је овлашћена за пружање правне помоћи.

Управни одбор је заузео једногласно став, да никада није био против увођења института јавних бележника, али информације које се из Министарства правде износе у јавност путем штампе и других средстава јавног информисања, имају за циљ довођење у заблуду грађана о сврси захтева адвоката Србије и саме обуставе рада које је донета на законит начин у складу са својим актима.Управо на овај начин, адвокати сматрају да Министарство правде ствара шири правни проблем који може угрозити не само државу, већ и функционисање надлежних државних органа.

Оваквим иступањем у јавност господина Николе Селаковића, Министра правде, писма које је упутио Адвокатској комори Србије, али и саопштења у средствима јавног информисања, доводи до општег збуњивања јавности, грађана, правних лица, судова и полиције у вршењу својих послова и задатака, на који начин се адвокати представљају као противници извршне власти и државе.

Управни одбор даје препоруку Адвокатсој комори Србије, да се обрати Уставном суду са захтевом за оцену уставности донетих сета закона и то Закона о јавном бележништву, ЗАкона о промету непокретности, Закону о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, Закону о оверавању потписа, рукописа и преписа и затражити да Уставни суд то правно питање реши по хитном поступку.

Закључак је УО АК Ниш да не треба прекидати обуставу рада док се услови који су постављени не испуне у потпуности.

У Нишу дана 24.09.2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА Адвокатске Коморе Ниш

Бранкица Орловић,адв.

Oригинал документа можете приузети овде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email