Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Поштоване колеге,

Сазнајемо из медија какве одлуке државних органа можемо очекивати у току данашњег дана. Као озбиљни представници респектабилне професије, наше званично реаговање ћемо изнети тек када нам одговарајући акти буду достављени.

Ипак, са циљем да избегнемо било какве недоумице у чланству, на плану односа према обустави рада у току сутрашњег и предстојећих дана, обавештавамо Вас о следећем:

СВЕ ОДЛУКЕ КОЈЕ ЈЕ ДАНА 13.09.2014. ГОДИНЕ ДОНЕЛА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СУ НА ПРАВНОЈ СНАЗИ!!! Оне нису чак ни оспорене у било којој законом прописаној процедури.

У овом допису нећемо полемисати о томе да ли је на основу прописа ове државе могуће „ставити ван снаге Упутство“ и да ли је „Упутсво“ уопште правни акт чија уставност може бити предмет оцене пред Уставним судом Србије. Међутим, без обзира на правну судбину „Упутства“ сви чланови, свих комора унутар АКС су упознати са пуноважном ОДЛУКОМ Скупштине АКС о обустави рада од 13.09.2014. године и сви чланови коморе су дужни да поштују одлуке коморе.

У посебном мејлу ћемо Вам доставити дописе свих комора у саставу АКС, које су и формално, једноглано изјасниле да захтевају наставак протеста до испуњења свих постављених захтева.

Дакле, каква год била правна судбина „Упутства“ ОБУСТАВА РАДА СЕ НАСТАВЉА ДО ИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВА КОЈИ СУ ФОРМУЛИСАНИ НА СКУПШТИНИ АКС!!!

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email