Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Саопштење АКС

Адвокатска комора Србије обавештава своје чланство као и стручну јавност да је дана 14.12.2021.год. примила од координатора радне групе при Влади РС, у поподневним часовима, предлог измене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, сачињен од стране РГЗ-а.

Предложени текст је за Адвокатску комору Србије неприхватљив. Предлози и примедбе АКС које су предате радној групи, РГЗ у изради овог предлога је потпуно занемарио.

Адвокатска комора Србије има информацију да постоји намера да предлог РГЗ-а уђе у даљу процедуру по хитном поступку и то без учешћа чланова радне групе и уз заобилажење јавне расправе.

Напомињемо да је радну групу формирала Влада РС, да је иста одржала само један састанак у септембру 2021. године,  а да је АКС је своје предлоге и примедбе упутила 27.09.2021.године. Дана 09.12.2021.год. АКС се обратила координатору радне групе са захтевом за сазивање новог састанка,, након чега је стигао одговор из Владе РС да ће састанак бити у најкраћем року сазван. Уместо позива на састанак примили смо предлог измена Закона који је предложио РГЗ.

Влада РС је формирала радну групу након упућивања примедби адвокатуре и након подношења захтева за одређивање надзора над радом РГЗ-а.

Системски процесни закони као што су Закон о парничном поступку, Законик о кривичном постуку, Закон о општем управном поступку, као и Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова не могу се мењати без учешћа у раду Радне групе свих релевантних учесника – припадника правосудних професија и без јавне расправе у дужем трајању.

Због значаја овог Закона, Адвокатска комора Србије позива своје чланове, стручну јавност, припаднике правосудних професија и грађанство да узму активно учешће у даљим корацима у погледу доношења измена и допуна овог прописа.

У прилогу:

1. Примедбе АКС -можете погледати овде 

2.Преписка са кординатором РГ -можете погледати овде

3.Предлог РГЗ-а измена и допуна Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова можете погледати овде

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email