Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Радионица Европске интеграције и адвокатура – кључна питања и изазови

Министарство правде Републике Србије у сарадњи са Адвокатском академијом Адвокатске коморе Србије уз подршку ИПА пројекта „Policy and Legal Advice Centre ()“ организују радионицу Европске интеграције и адвокатура – кључна питања и изазови – која ће се одржати 19. априла 2016. године, од 17:00 – 20:00 у просторијама Адвокатске академије у Београду, Дечанска 13, IV спрат.

У оквиру неопходних реформи које произлазе из Споразума о стабилизацији и придруживању закљученог између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране као и процеса усклађивања са правним тековинама Европске уније, пре свега у оквиру преговарачког поглавља 3 – Пословно настањивање и слобода пружања услуга, Закон о адвокатури и прописи који се доносе на основу њега ће претрпети значајне измене. У циљу свеобухватног и аналитичког рада и одговорног приступа изазовима у овој области, Министарство правде је у сарадњи са „PLAC“ пројектом обезбедило подршку адвоката, стручњака из области права Европске уније и дугогодишњег сарадника Удружења адвокатских комора Европске уније (“CCBE”). У циљу благовременог упознавања адвоката и адвокатских приправника са најважнијим питањима који утичу на адвокатуру, те најширег укључивања адвокатуре у раду на предстојећем процесу усклађивања прописа, адвокат Jonathan Goldsmith ће одржати интерактивну радионицу, на којој ће се осврнути, пре свега, на теме назначене у Дневном реду, доступном на линку https://aks.org.rs/sr_lat/radionica-evropske-integracije-i-advokatura-kljucna-pitanja-i-izazovi/

Позивају се заинтересовани адвокати и адвокатски приправници да се пријаве писаним путем на адресу Адвокатске коморе Србије, Београд, Дечанска 13., или електронски на маил: a.k.srbije@gmail.com најкасније до 15. априла 2016. године.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email