Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Oбавештење о датуму почетка рада изврштеља

Поштоване колеге,

Нови Закон о извршењу и обезбеђењу који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 106/2015 у прелазним и завршним оредбама је предвидео:

– одредбом члана 547 Закона о извршењу и обезбеђењу, извршни повериоци у чију корист је пре почетка рада извршитеља у Републици Србији донето решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе или решење о обезбеђењу и који на дан 01.05.2016. још воде извршни поступак или поступак обезбеђења дужни су да се у року од 01.05.2016. до 01.07.2016. изјасне о томе да ли су вољни да извршење спроведе суд или јавни извршитељ;

– према ставу 2. исте одредбе ако се изврни повериоци не изјасне у законом прописаном року, извршни поступак се обуставља.

У наставку је табела са подацима о почетку датума рада извршитеља за све судове у Републици Србији. Ови датуми су битни јер у извршним поступцима и поступцима обезбеђења у којима је решење донето пре ових датума, извршни повериоци у напред наведеном року морају да се изјасне о томе ко ће им даље спроводити извршење.

 

подручје вишег и привредног суда

датум ступања на дужност (датум полагања заклетве) извршитеља

 1.  

Виши суд у Београду и Привредни суд у Београду

31.05.2012. године

 1.  

Виши суд у Ваљеву и Привредни суд у Ваљеву

10.07.2014. године

 1.  

Виши суд у Врању и Привредни суд у Лесковцу

31.05.2012. године

 1.  

Виши суд у Зајечару и Привредни суд у Зајечару

31.05.2012. године

 1.  

Виши суд у Зрењанину и Привредни суд у Зрењанину

23.08.2013. године

 1.  

Виши суд у Јагодини   и Привредни суд у Крагујевцу

31.05.2012. године

 1.  

Виши суд у Крагујевцу и Привредни суд у Крагујевцу

31.05.2012. године

 1.  

Виши суд у Краљеву и Привредни  суд у Краљеву

31.05.2012. године

 1.  

Виши суд у Крушевцу и Привредни суд у Краљеву

18.12.2013. године

 1.  

Виши суд у Лесковцу и Привредни суд у Лесковцу

23.08.2013. године

 1.  

Виши суд у Неготину и Привредни суд у Зајечару

31.05.2012. године

 1.  

Виши суд у Нишу и Привредни суд у Нишу

31.05.2012. године

 1.  

Виши суд у Новом Пазару и Привредни суд у Краљеву

3.11.2015. године

 1.  

Виши суд у Новом Саду и Привредни суд у Новом Саду

31.05.2012. године

 1.  

Виши суд у Панчеву и Привредни суд у Панчеву

15.04.2013. године

 1.  

Виши суд у Пироту и Привредни суд у Нишу

10.07.2014. године

 1.  

Виши суд у Пожаревцу и Привредни суд у Пожаревцу

20.11.2013. године

 1.  

Виши суд у Прокупљу и Привредни суд у Нишу

10.07.2014. године

 1.  

Виши суд у Смедереву и Привредни суд у Пожаревцу

20.11.2013. године

 1.  

Виши суд у Сомбору и Привредни суд у Сомбору

10.07.2014. године

 1.  

Виши суд у Сремској Митровици и Привредни суд у Сремској Митровици

31.05.2012. године

 1.  

Виши суд у Суботици и Привредни суд у Суботици

31.05.2012. године

 1.  

Виши суд у Ужицу и Привредни суд у Ужицу

29.06.2012. године

 1.  

Виши суд у Чачку и Привредни суд у Чачку

10.07.2014. године

 1.  

Виши суд у Шапцу и Привредни суд у Ваљеву

31.05.2012. године

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email