Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука УО од 29.09.2014.

Бр.952
Датум: 29.09.2014.године

Управни одбор АК Ниш, на основу члана 11. и члана 31. Статута АК Ниш, као и Одлуке Адвокатске коморе Србије број 895-3/2014 od 13.09.2014 године, на седници одржаној дана 29.09.2014 године донео је следећуО Д Л У К У


На основу Одлуке АК Србије 895-3/2014 od 13.09.2014 године и одржане седнице Управног дбора АК Ниш заказује се скуп адвоката за среду 01.10.2014. године испред Палате птравде у Нишу, улица Вожда Карађорђа број 23 са почетком у 13 часова.

Предметни скуп се заказује са циљем окупљања адвоката ради изражавања протеста и неадовољства због отежаног положаја адвокатуре у пореском систему, као и доношења низа Закона којима су одузета овлашћења и права адвоката гарантованим Уставом Републике Србије и Закона о адвокатури.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли и сајту Адвокатске коморе Ниш.

Одлуку доставити Полицијској управи у Нишу – ПС Медијана са захтевом за пријаву јавног скупа.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИШ
Бранкица Орловић, адвокат

Одлуку можете преузети oвде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email