Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука – Уговор о колективном осигурању од професионалне одговорности за адвокате АК Ниша

Број: 1200-1.1/2024
Датум: 17.05.2024. године

Управни одбор Адвокатске коморе Ниш, je на 26. телефонској седници одржаној дана 17.05.2024.  године, у складу са чланом са чланом 226 Статута Адвокатске коморе Ниш („Службени лист Града Ниша“, број: 8/2012, 99/2015 и 96/2019), једногласно је донео

 

О Д Л У К У

 

I. Адвокатска комора Ниша ће за све адвокате уписане у Именик адвоката Адвокатске коморе Ниша, из својих новчаних средстава уплатити премију осигурања за период од 17.05.2024. године до 17.05.2025. године у износу од 26,09 еура у динарској противвредности који износи 2.907,45 динара, осигуравајућој кући “ Глобос“, а.д.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 165 Д, 11070 Нови Београд.

II. Адвокати Адвокатске коморе Ниша су у обавези да изјаву о приступању колективном осигурању од професионалне одговорности преузму са websajta Адвокатске коморе Ниш и исту лично или путем поште доставе Стручној служби Адвокатске коморе Ниша у што краћем року, а најкасније у року од 8 дана од дана објављивања ове одлуке. Адвокати који поседују електронски потпис могу Изјаве послати на e-mail: sekretar.akn@akn.rs, без обавезе да исту шаљу поштом или да предају лично.

III. Адвокати Адвокатске коморе Ниш који не желе да приступе Колективном уговору о осигурању од професионалне одговорности са осигурањем “ Глобос“, а.д.о. у обавези су да се јаве Стручној служби АК Ниш и доставе изјаву и Уговор са другом осигуравајућом кућом.

IV. Одлуку објавити на websajtu Адвокатске коморе Ниш.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКА КОМОРА НИШ
Милан Петровић, адвокат

Одлуку можете преузети кликом на овај линк.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email