Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука о именовању штрајкачког одбора

Бр. 898
Датум: 16.09.2014. године

На основу одлуке Скупштине адвоката Србије од 13.09.2014.године , Управни одбор Адвокатске коморе у Нишу на 10. телефонској седници , одржаној 16. 9.2014.године донео је следећу

О Д Л У К У

I./ Именује се штрајкачки одбор у саставу:

  1. Гордан Пантић, председник
  2. Снежана Зафирска Китић Снежана, члан
  3. Биљана Петровић Адамовић, члан

II./ Управни одбор АК Ниш овом Одлуком овлашћује Штрајкачки одбор да прати рад приликом обуставе рада адвоката, организује дежурства адвоката пред свим судовима, полицијом и државним органима, као и да на основу пријаве дежурних адвоката ,и трећих лица , покрену Предлог за покретање дисциплинског поступка надлежном Дисциплинском тужиоцу АК Ниш.

ПРЕДСЕДНИК АК НИШ
Бранкица Орловић,адв.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email