Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука о именовању Декана и чланова програмског савета Адвокатске академије Адвокатске коморе Ниша

Број: 242-5/2023
Датум: 25.01.2024. године

Управни одбор је на 22. редовној седници одржаној дана 25.01.2024. године, на основу члана 86. у вези члана 66. закона о адвокатури („Службени гласник републике Србије“ број: 31/2011, 24/2012-ОУС), члана 31. у вези члана 232-237 Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени лист Града Ниша“ Број 8/2012, 99/2015 и 96/2019), у присуству 11 чланова Управног одбора донео следећу:

ОДЛУКУ

Именује се Декан Адвокатске академије Ниша и 6 чланова програмског савета Адвокатске академије Ниша са мандатом у трајању од 4 година и то:
За Декана Адвокатске академије Ниша – адвокат Др Горан Ђорђевић, адвокат из Ниша са седиштем адвокатске канцеларије у Нишу ул. Вожда Карађорђа 18/6
За члана програмског савета као представник ЗА Ниш – адвокат Др Небојша Станковић, адвокат из Ниша са седиштем адвокатске канцеларије у Нишу ул. Обреновићева 36/4.
За члана програмског савета као представник ЗА Лесковац – адвокат Др Неда Савић, адвокат из Лесковца са седиштем адвокатске канцеларије у Лесковцу у ул. Пана Ђукића број 42, локал 2.
За члана програмског савета као представник ЗА Пирот – адвокат Кропф Ивица, адвокат из Пирота са седиштем адвокатске канцеларије у Пироту ул. Српских Владара 120.
За члана програмског савета као представник ЗА Врања – адвокат Стојанов Драган, адвокат из Врања са седиштем адвокатске канцеларије у Врању у ул. Краља Милана 4.
За члана програмског савета као представник ЗА Прокупља – адвокат Ивковић Злата, адвокат из Прокупља са седиштем адвокатске канцеларије у Прокупљу, у ул. 9. Октобар 10.
За члана програмског савета као представник ЗА Алексинац – адвокат Јелена Димић Станојев, адвокат из Алексинца са седиштем адвокатске канцеларије у Алексинцу, у ул. Књаза Милоша 165.

Образложење

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Ниша која је одржана дана 25.01.2024. године, разматране су приспеле пријаве кандидата које су пристигле поводом Конкурса за Избор Декана адвокатске академије и чланова програмског савета Адвокатске академије Ниша.

Кандидатуре су разматране по редоследу подношења најпре за декана и то следећих кандидата:
1. Др Горан Ђорђевић, адвокат из Ниша, пријава примљена 25.10.2023. године, пријава за место декана,
2. Јовановић М. Александар адвокат из Ниша, пријава примљена 02.11.2023. године, пријава за место декана,
3. Бранковић Биљана адвокат из Ниша, пријава примљена 02.11.2023. године, пријава за место декана и члана програмског савета,
4. Др Небојша Станковић адвокат из Ниша, пријава примљена 07.11.2023. године, пријава за место декана и члана програмског савета,
5. Ирена Ранковић, адвокат из Ниша, пријава примљена дана 02.11.2023. године, пријава за место члана програмског савета,
6. Др Неда Савић, адвокат из Лесковца, пријава примљена дана 02.11.2023. године, пријава за место члана програмског савета,
7. Кропф Ивица, адвокат из Пирота, пријава примљена дана 20.11.2023. године, пријава за место члана програмског савета,
8. Стојанов С. Драган, адвокат из Врања, пријава примљена дана 26.10.2023. године, пријава за место члана програмског савета,
9. Злата Д. Ивковић адвокат из Прокупља, пријава примљена дана 07.11.2023. године, пријава за место члана програмског савета,
10. Јелена Димић – Станојев адвокат из Алексинца, пријава примљена дана 23.11.2023. године, пријава за место члана програмског савета.

Након разматрања приспелих пријава приступило се гласању за сваког кандидата понаособ и то за кандидата Др Горан Ђорђевића, адвоката из Ниша за место декана гласало је 7 чланова Управног одбора, за Др Небојшу Станковића, адвоката из Ниша за место члана програмског савета као представника ЗА Ниш, гласало је 9 чланова управног одбора, за Др Неду Савић, адвоката за место члана програмског савета као представника ЗА Лесковца гласало је 11 чланова управног одбора, за Кропф Ивицу, адвоката за место члана програмског савета као представника ЗА Пирот гласало је 11 чланова управног одбора, за Стојанов Драгана адвоката за место члана програмског савета као представника ЗА Врање гласало је 11 чланова управног одбора, за Ивковић Злату адвоката за место члана програмског савета као представника ЗА Прокупље гласало је 11 чланова управног одбора, за Јелену Димић Станојев адвоката за место члана програмског савета као представника ЗА Алексинац гласало је 11 чланова управног одбора.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША
Милан Петровић, адвокат

Одлуку, као ПДФ документ можете преузети кликом на овај линк.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email