Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

ОБУКА: Судска заштита и нарушавање безбедности података пацијената јануар, 2016. год

ПРЕДАВАЊЕ за АДВОКАТЕ И ПРАВНИКЕ, 28. јануара 2016. год. Хотел CRYSTAL, Београд

БЕЗБЕДНОСТ ПОДАТАКА О ПАЦИЈЕНТУ
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЦНОСТИ
ПОСТУПАК МЕДИЈАЦИЈЕ У ЗДРАВСТВУ

ОБУКА СЕ ИЗВОДИ У СКЛАДУ СА МЕДЈУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА И СТАНДАРДОМ ISO 17024

Безбедност пацијената је на првом месту како здравствена тако и безбедност информација о њима…пацијенти имају право на судску заштиту!

Обука и предавање разјашњава ко је власник медицинских података, шта се сме предати од података а шта не, ко има право у увид, извештаје и на који нацин.

Обука се изводи по захтевима закона о заштити података о лицности (пацијента) принципима правно медицинске медијације и стандарда о безбедности информација.

Законска обавеза:


Члан 51

Здравствене установе, приватна пракса и друга правна лица дужни су да успоставе и одржавају систем безбедности који обухвата мере за обезбедење сигурности података које оне поседују у складу са овим законом и законом којим се уредује заштита података о лицности.

Казнене одредбе:


Члан 53

„Новцаном казном у износу од 50.000 до 2.000.000 динара казнице се за прекршај здравствена установа и друго правно лице ако:….“

ШТЕТА НАНЕТА ПАЦИЈЕНТУ СТВАР ЈЕ СУДСКОГ ПОСТУПКА И НИЈЕ
О Г Р А Н И Ч Е Н А!

ОБУКА ЈЕ НАМЕЊЕНА:

o АДВОКАТИМА;
o ПРАВНИЦИМА;
o Менаџменту , Правној служби ЗУ

ИЗВОД ИЗ САДРЖАЈА ОБУКЕ:

Право пацијента на информацију;
Ко је власник МЕДИЦИНСКОГ КАРТОНА
и података о пацијенту;
Коме ординација сме да преда податке на обраду;
Како поступити у слуцају сувласништва над информацијом;
Ко је одговоран за насталу штету ако информација“процури“;
Судска заштита;
Судски поступак по тужби пацијента;
Медијација као једно од решења и компезација штете;
Статистика ризика и извод из судске праксе;
Управљање ризицима у вези безбедности информација;
Управљање документацијом и евиденцијама;
Безбедносне политике и поступци за кориснике;
Управљање ризицима из аутсорса;
Управљање инцидентима нарушавања безбедности;
Идентификација законских и других захтева и
вредновање усаглашености са њима.

ПРИЈАВА:
Пријаве до 22.01.2016. године
путем електронске поште на адерсу са које сте добили поруку, проследите: ПИБ организације ииме особе/а која уцествује у обуци.

Цена обуке са ПДВ: 12,900 рсд
Полазници обуке добијају књигу предаваца као радни материјал обуке.
По пријему пријаве струцна служба Вам доставља предрацун у електронској форми.
061 214 50 70
Телефон за питања и разјашњења

ПО ЗАВРШЕТКУ ОБУКЕ ПОЛАЗНИК ОСВАЈА СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНЦИЈЕ!

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email