Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Нова саветовања на актуелне теме, Роковник за 2016. годину и остала издања

Једнодневно БЕСПЛАТНО промотивно саветовање: ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ

Припремите се на време за тачно и ефикасно спровођење пописа и решите недоумице у вези са састављањем финансијских извештаја за 2015. годину. Посебно позивамо МАЛА И МИКРО правна лица и СВЕ предузетнике који су искористили могућност изузетка и пролонгирали прву примену МСФИ за МСФ
на финансијске извештаје за 2015. годину.

Промотивна Саветовања се одржавају у 4 града:

 • Ниш – 23. новембар
 • Нови Сад – 25. новембар
 • Београд – 30. новембар
 • Ужице – 2. децембар

САВЕТОВАЊЕ ЈЕ ПРОМОТИВНО И БЕСПЛАТНО ЗА СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА КОЈА ПРИЈАВЕ СВОЈЕ УЧЕШЋЕ ПРЕКО www.paragraf.rs!

ТЕМЕ ПРЕДАВАЊА:

 • ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ – Рокови; Интерна акта; Одговорност; Спровођење пописа; Књижење резултата пописа
 • ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ У ВЕЗИ СА САСТАВЉАЊЕМ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ – Могућност промене стопа амортизације; Процена фер вредности; Обезвређење; Усаглашавање потраживања и обавеза; Обрачун одложених пореза и примања запослених
 • ПРВА ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА ЗА МИКРО ПРАВНА ЛИЦА И МСФИ ЗА МСП ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОЈИ СУ У 2014. ГОДИНИ ПРИМЕЊИВАЛИ СТАРИ ПРАВИЛНИК ЗА МАЛА ПРАВНА ЛИЦА

Пријавите се на БЕСПЛАТНО саветовање oвде.
За више информација (теме, сатница, предавачи) кликните oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Једнодневно саветовање: ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Влада Републике Србије усвојила је, на седници одржаној 30. октобра 2015. године, Предлог закона о извршењу и обезбеђењу, а ускоро се очекује да уђе и у скупштинску процедуру.

Због значаја теме и бројних новина које закон доноси, Параграф ексклузивно најављује организацију једнодневних саветовања, одмах по усвајању закона.

Саветовања ће се одржати у првој половини децембра, у 4 места:

 • Београд, Нови Сад, Ниш и Златибор

Сви учесници саветовања, уз плаћену котизацију, добијају ГРАТИС: Џепно издање – текст новог Закона о извршењу и обезбеђењу, са уводним коментаром о новинама у Закону, као и ПРИРУЧНИК „Коментар новог Закона о извршењу и обезбеђењу“.

Предавачи: Стручњаци са дугогодишњим искуством у области извршења и чланови Радне групе за израду Предлога закона.
За пријаву кликните
oвде.
За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Дводневна радионица: ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Због великог интересовања, извршеног усклађивања Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке, са одредбама измена и допуна Закона о јавним набавкама, и чињенице да је почела организација и реализација испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке, према одредбама измењеног Закона о јавним набавкама, Компанија Параграф организује:

„Обуку за полагање испита за службеника за јавне набавке“

– према ПРОГРАМУ стручног оспособљавања за службеника за јавне набавке, а у СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА НАЈНОВИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 • Београд – 12. и 13. новембар 2015. године

Предавачи: Еминентни стручњаци, представници надлежних институција.
oвде.
За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Једнодневна радионица: ПРИСТУПАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОНВЕНЦИЈИ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ТРАНЗИТНОМ ПОСТУПКУ – ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ ЈАНУАР 2016. ГОДИНЕ

С обзиром на то да је донета Конвенција о заједничком транзитном поступку чиме су створени предуслови за примену Заједничког транзитног поступка који се примењује на царинским територијама држава чланица ЕУ, ЕФТЕ и Турске (НЦТС – Нови компјутеризовани транзитни систем), као и да се очекује да ће се са применом овог транзитног система на територији Републике Србије започети почетком 2016. године,

Компанија Параграф организује једнодневну Радионицу на тему:

„Приступање Републике Србије Конвенцији о заједничком транзитном
поступку“ – на теме

 • Заједнички транзитни поступак
 • Поједностављени поступци (овлашћени прималац, овлашћени пошиљалац, посебне пломбе)
 • Гаранције (врсте, гаранције за заједнички транзит, гаранције за осетљиву робу)

Београд – 23. новембар 2015. године

Предавачи: Еминентни стручњаци, представници Управе царина.
oвде.
За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Jеднодневна радионица: ЦАРИНСКА ТАРИФА ЗА 2016. ГОДИНУ И НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЦАРИНСКИХ И ДЕВИЗНИХ ПРОПИСА

Пријавите се на једнодневно саветовање и сазнајте шта нам доносе новине у примени Царинске тарифе за 2016. годину према актуелним споразумима о слободној трговини.

 • Београд, 11. децембар 2015. године

ТЕМЕ:

 • Новине у примени Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину
 • Промене осталих прописа у вези са Царинском тарифом и њихова примена у 2016. години (сировине, сезонске царине, прелевмани)
 • Примена ПЕМ конвенције у 2016. години
 • Новине у систему поједностављених царинских поступака

Саветовање је намењено: Привредним друштвима која се баве увозом и извозом, као и привредним друштвима која пружају услуге шпедиције и транспорта.
Предавачи: Еминентни стручњаци, представници Министарства финансија.

За пријаву кликните
oвде.
За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Комплет за примену Закона о јавним набавкама

Комплет за примену Закона о јавним набавкама потпуно је усклађен са најновијим изменама и допунама закона. У комплету од три књиге наћи ћете обиље корисних информација из области јавних набавки.

Комплет садржи:

 • I КЊИГА: Приручник за јавне набавке – стручни коментари најважнијих института и одговори на најактуелнија питања из праксе, ставови Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, модели најважнијих аката у спровођењу поступака јавних набавки
 • II КЊИГА: Закон о јавним набавкама и подзаконски прописи – интегрални и пречишћени текстови прописа релевантних за спровођење поступака јавних набавки
 • III КЊИГА: Водич за припрему испита за службеника за јавне набавке

Наручите Комплет за примену Закона о јавним набавкама по цени од 3.200 дин.

Збирка прописа о порезу на додату вредност

У циљу што лакше примене измена и допуна закона и новодонетих подзаконских аката у области ПДВ, приредили смо Збирку прописа о порезу на додату вредност са коментарима измена и допуна Закона о ПДВ и новодонетих правилника.

 • I ДЕО – НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПДВ И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА (са коментарима измена и допуна Закона, и коментарима нових и измењених и допуњених правилника)
 • II ДЕО – ЗАКОН О ПДВ, НОВОДОНЕТИ И ИЗМЕЊЕНИ И ДОПУЊЕНИ ПРАВИЛНИЦИ – пречишћени текстови (са пречишћеним текстом и аналитичким приказом измена и допуна Закона, и пречишћеним текстовима нових и измењених и допуњених подзаконских аката)
 • III ДЕО – ОСТАЛИ ВАЖЕЋИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ – пречишћени текстови (са пречишћеним текстовима свих осталих подзаконских аката из области ПДВ – уредби и правилника, који овог пута нису претрпели измене)

Наручите Збирку прописа о порезу на додату вредност по цени од само 890 дин.

Роковник за 2016. годину

Тражите начин да организујете своје планове? Купите наш роковник за 2016.

Роковник смо унапредили према одабраним сугестијама купаца из претходних година. Ове године, роковник можете наручити у мањем и већем формату, и у две различите боје – плавој и црвеној, са златотиском.

Главна предност роковника је организација планера по принципу једна страна – један дан (изузетак су субота и недеља).

Сазнајте више и наручите Роковник за 2016. годину.

Параграфови адресари

Нов портал надјиадвоката.цом на ком се налази близу 8.000 адвоката из Србије!
Адресар адвоката је БЕСПЛАТАН и покренут је како би пружио квалитетну и поуздану информацију грађанима којима су потребни адвокати.
Такође, адресар адвоката пружа прилику адвокатима да поставе и ажурирају своје пословне и професионалне информације и контакт податке.

Нов портал надјикњиговодју.цом на ком се налази преко 2.000 књиговодствених агенција из Србије!

Адресар књиговодствених агенција је БЕСПЛАТАН и покренут је како би пружио квалитетну, поуздану и корисну информацију субјектима којима су потребне књиговодствене услуге.
Такође, адресар пружа прилику књиговодственим агенцијама да поставе и ажурирају своје пословне и контакт податке, како би их клијенти лакше пронашли.

За више информација о адресарима: 011/33-45-073; мејл: online@paragraf.rs

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email