Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Члан 61. ЗАКОНА О АДВОКАТУРИ

Чланом 61. ЗАКОНА О АДВОКАТУРИ прописано је следеће:

Адвокатском приправнику престаје статус приправника ако ни после две године од стицања права на полагање, не положи правосудни испит.

Након полагања правосудног испита приправнички стаж може трајати најдуже још годину дана, али не дуже од рока из става 1. овог члана.

По истеку рока из става 1. и 2. Овог члана надлежна адвокатска комора доноси решење о брисању из именика адвокатских приправника.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email