Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

МАЛИ КОРАК ЗА МИНИСТРА, ЈОШ МАЊИ ЗА ПРЕСТАНАК ПРОТЕСТА

Не може се рећи да нема помака после данашњих разговора министра Селаковића и представника адвоката.

Известан помак је одустајање министра од стратегије ароганције и тактике ниских удараца медијском блокадом и спиновањем у средствима информисања (коме је подлегла и “Политика” што је за разочарење), подметањем два-три Андјелковића и Џунића и слично.

Да се послужим парафразом, министар је коначно, после 43 дана схватио да адвокатура није шака пиринча да је позоба свака врана коју ветар нанесе.

Ако настави да корача у правцу конструктивног дијалога, могуће је да адвокати “забораве” на трећи захтев Протеста: његову смену. Ионако ће морати да се бави одлуком Агенције за борбу против корупције.

Помак код другог захтева је само привидан.

У ствари нејасна је формулација да повећање пореских обавеза у 2014.години не може бити веће од 41,17% те да применом јединствених корективних фактора повећање пореза у односу на 2013.годину не може бити веће од 10%

Једно друго искључује.

Или повећање не може бити веће од 41,17% или не може бити веће од 10%

У погледу првог захтева, готово да је прихватљива формулација да ” адвокати имати право да сачињавају уговоре о промету непокретности, а јавни бележници треба да тако сачињене уговоре оверавају и на тај начин им дају снагу јавне исправе, односно да га солемнизују” Привидно, готово да је прихватљива.

Због високих тарифа солемнизације овај договор ће у пракси бити изигран тако што ће се клијенти опредељивати да састав уговора поверавају претежно јавним бележницима.

У пракси овере код судова, иако су се оверавали потписи а не садржина, проверавана је садржина па је суд одбијао да овери уговор уколико примети да има грешака, техничких пропуста или елемената који га чине ништавим.

Наравно да јавни бележник треба да читањем провери садржину уговора, да се не деси да продавац продаје купцу плац на Марсу. Наравно да треба да одбије оверу уговора уколико сматра да постоје мањкавости које не омогућују оверу, те да клијенту образложи разлоге одбијања овере.

Клијент ће или од адвоката захтевати исправку што је овај дужан да учини у оквиру већ наплаћене услуге састава уговора, или ће користити право жалбе Комори из члана 93. Закона о јавном бележништву.

Због чега би се право на састав ограничило само на уговоре о промету непокретности?

Требало би да буду обухваћени и остали правни послови из члана 82. Закона о јавном бележништву.

Проблематично је и питање усвајања измена и допуна одговарајућих прописа у Скупштини Републике Србије, на основу чега би се испунили захтеви Протеста адвоката.

Гласачка машина СНС-а може дати алиби министру Селаковићу тиме што једноставно не буде гласала за измену и допуну тих прописа.

Зато је ризично прекинути протест до коначног решења.

Истина је да протест дуго траје, али не кривицом адвоката.

Министру је требало 43 дана да схвати озбиљност ове ситуације.

Илић Ј. Горан, адвокат из Врања

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email