Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Конкурс за избор Декана Адвокатске Академије и чланова програмског савета Адвокатске коморе Ниша

Број: 1794-6/2023
Датум: 04.10.2023. године

На основу Одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Ниша Број: 1794-6/2023 донете на 19. редовној седници одржаној дана 04.10.2023. године на основу члана 86. у вези члана 66. закона о адвокатури („Службени гласник републике Србије“ број: 31/2011, 24/2012-ОУС), члана 31. у вези члана 232-237 Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени лист Града Ниша“ Број 8/2012, 99/2015 и 96/2019, расписује

 

К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР ДЕКАНА АДВОКАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ И ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША

 

Упућује се јавни позив свим адвокатима уписаним у Именик Адвокатске коморе Ниша који су заинтересовани за избор Декана Адвокатске академије Адвокатске коморе Ниша, као и чланова Програмског савета (чланове Програмског савета чине; Декан, по положају и по један представник сваке заједнице у саставу Адвокатске коморе Ниша), а који испуњавају следеће услове:

  • да су уписани у Именик адвоката Адвокатске коморе Ниша
  • да имају најмање 15 година праксе у адвокатури, или
  • да имају академско звање доктора наука.

Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се подносе на адресу: Адвокатска комора Ниша, ул. Генерала Боже Јанковића 1/19, 18000 Ниш, у затвореној коверти са доказима о испуњавању услова и радном биографијом са назнаком „за конкурс„.

Одлуку о именовању декана Адвокатске академије Адвокатске коморе Ниша донеће Управни одбор Адвокатске коморе Ниша, на првој наредној седници по истеку рока за пријаву заинтересованих кандидата.
Одлуку објавити у дневном листу Народне новине Ниш на интернет страници и огласној табли Адвокатске коморе Ниша и доставити свим председницима заједница адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша ради упућивања позива свим заинтересованим адвокатима.

 

Председник
Адвокатске коморе Ниша
Милан Петровић, адвокат

Преузмите конкурс у ПДФ формату са овог линка.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email