Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Уговор о закључивању Уговора о колективном осигурању професионалне одговорности адвоката

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се адвокати да је Управни одбор Адвоктске коморе Ниша на својој 33 седници одржаној дана 29.04.2015. године, донео одлуку да се ове године закључимо Уговор о колективном осигурању професионалне одговорности адвоката АК Ниша са „Generali osiguranje Srbija“ а.д.о. као најбољим понуђачем.

Неопходно је да Изјаву о сагласности за приступање колективном Уговору о осигурању од професионалне одговорности адвоката, доставите АК Ниша најкасније до 17.05.2015. године или, уколико закључите такав Уговор са другом осигуравајућом кућом, примерак Уговора доставите на исту адресу у истом року.

Изјава о сагласности са пратећом документацијом биће Вам благовремено достаљена поштом.

Прилог овог обавештења чини:
1. Одлука Управног одбора АК Ниша бр. 530-1/2015 од 29.04.2015. године коју можете преузето овде

У Нишу, 05.05.2015. године

Председница АК Ниша

Бранкица Орловић, адвокат

Одлуку можете преузети oвде.
Изјаву о сагласности за приступање колективном уговору о осигурању можете преузети oвде.
Пример уплатнице можете преузети oвде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email