Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Уговор о колективном осигурању професионалне одговорности адвоката АК Ниша за период 17.05.2018.год. до 17.05.2019.год.

Обавештавају се адвокати да је Управни одбор Адвокатске коморе Ниша на својој 90. седници одржаној дана 11.04.2018.године, донео одлуку да се ове године закључи Уговор о колективном осигурању професионалне одговорности адвоката АК Ниша са „Generali osiguranje Srbija“ а.д.о. као најбољим понуђачем.

Неопходно је да сви адвокати доставе Изјаву о сагласности за приступање колективном Уговору о осигурању од професионалне одговорности адвоката и доказ о уплати износа 2.950,00 динара најкасније до 17.05.2018. године Адвокатској комори Ниш на адресу: Ул. Генерала Боже Јанковића број 1/19, 18 000-Ниш.

Уколико адвокат тражену изјаву о приступању колективном осигурању, са доказом о уплати не достави Адвокатској комори Ниш, сматраће се да се определио за закључење Уговора о индивидуалном осигурању од професионалне одговорности и дужан је да најкасније до 17.05.2018.године достави доказ о закљученом уговору о обавезном осигурању од професионалне одговорности према минимално прописаним условима из Одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије број: 599-7/2012, којом је минимална осигурана сума за штету од професионалне одговорности 20.000,00 евра.

Чланом 208. став 1. тачка 10) Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени лист Града Ниша број 8/2012 и 99/2015) прописано је да адвокату престаје право на бављење адвокатуром „у случају да не закључи уговор о осигурању од професионалне одговорности – од дана доношења коначне одлуке о брисању из именика“.

Чланом 237. Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени лист Града Ниша број 8/2012 и 99/2015) прописано је да „уколико адвокат има неизмирене материјалне обавезе према адвокатској комори, не може закључити уговор осигурању од обавезне професионалне одговорности“

Изјава о сагласности са пратећом документацијом свим адвокатима Адвокатске коморе Ниш биће благовремено достављена на адресе седишта њихових адвокатских канцеларија.

Прилог овог обавештења чини:

Одлука УО АК Ниш број: 754-3/2018 од 11.04.2018.године – можете преузети oвде.

Услови за осигурање од професионалне одговорности – можете преузети oвде.

Изјаву о сагласности за приступање колективном уговору о осигурању- можете преузети oвде.

Пример налога за уплату и налога за пренос -можете преузети oвде.

Председница АК Ниш
Орловић Бранкица, адвокат

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email