Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Стручна обука адвокатских приправника за полагање правосудног испита

На основу одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Ниша донете на 52. седници дана 18. марта 2016. године, Адвокатска комора Ниша објављује

П О З И В

ЗА ПРИЈАВУ НА СЕМИНАР ОБУКЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА ЗА АДВОКАТСКЕ ПРИПРАВНИКЕ КОЈИ СУ СТЕКЛИ УСЛОВ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

Адвокатска комора Ниша објављује позив за пријављивање адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника/волонтера Адвокатске коморе Ниша, на обуку за полагање правосудног испита.

Обуку за полагање правосудног испита – наставу и вежбе, држаће предавачи Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије према Плану и програму припремања приправника за полагање правосудног испита.

Настава ће се обављати у седишту Адвокатске коморе Ниша, ул. Учитељ Тасина 16, Ниш према распореду који ће бити објављен на интернет страници Адвокатске коморе Ниша.

РОК ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ТРАЈЕ ДО ПОПУНЕ МЕСТА (50) А НАЈКАСНИЈЕ ДО 01. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Ниша, ул. Учитељ Тасина 16, Ниш, или електронском поштом на адресу advokatskakomora_nis@mts.rs са назнаком „За припрему правосудног испита“.

Прилог можете преузети oвде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email