Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Састанак у Министарству правде дана 27.06.2014.

Поштоване колеге,

У Министарству правде данас 27.06.2014. одржан је састанак са г. Николом Селаковићем, Министром правде, а поводом захтева адвокатуре Србије за регулисање питања везаних за порески положај адвоката, али и свих других питања који су дефинисани одлуком Скупштине Адвокатске коморе Србије од 22.06.2014. о организовању тродневног протеста упозорења са обуставом рада.

Министар правде г. Никола Селаковић се у потпуности сагласио са ставовима адвокатуре у Србији да приликом утврђивања пореских обавеза адвоката у 2014. години нису примењени сви критеријуми и корективни фактори за правилно и правично утврђивање пореских обавеза адвоката

На састанку је посебно указано да нису примењени следећи корективни критеријуми, а чија би примена могла да утиче на смањење пореских обавеза адвоката:

  • општи пад животног стандарда у Србији,
  • да је усвајањем нових прописа и отварањем нових правосудних професија смањен обим пословања адвоката што такође мора бити узето у обзир код утврдјивања пореских обавеза адвоката (мисли се на послове јавног бележника, извршитеља, усвајање новог Закона о посредовању у промету и закупу непокретности којим се регулише рад агенција за промет непокретности, Закона о изменама и допунама Закона о јавном правобранилаштву, итд),
  • застој у раду судова због спровођења реформе правосуђа због чега адвокати нису имали посла,
  • примена нове мреже судова и чињенице да у одређеним насељеним местима више не постоје судови или судске јединице, те адвокати у тим местима имају објективно отежане услове пословања.

Уколико би се поменути корективни критеријуми применили, учесници састанка су мишљења да би предлог Министра финансија г. Лазар Крстића могао да буде добра полазна основа за наставак преговора у овој области.

На састанку су се присутни председници адвокатских комора у Србији, изузев г. Слободана Шошкића из Адвокатске коморе Београда (који је имао у виду одлуку донету у току трајања протеста од 26.06.2014.), сагласили да се у складу са Одлуком Скупштине Адвокатске коморе Србије од 22.06.2014. настави са радом у понедељак 30.06.2014.

Присутни председници су посебно имали у виду чињеницу да се настављају преговори уз подршку ресорног Министарства правде и министра г. Николе Селаковића и свести адвоката и адвокатских комора о њиховој друштвеној одговорности и односа према грађанима Србије.
Председници адвокатскиух комора у Србији су посебни имали у виду да се настављају преговори са Министарством правде и са Министарством финансија о свим питањима која су наведена као разлог за протест упозорења са обуставом рада.

Препоручује се свим адвокатима у Србији да наставе са радом у понедељак 30.06.2014.

Наредни састанак је заказан за среду 02.07.2014. у згради Владе Републике Србије.

Драгољуб Ђорђевић, адвокат
Председник Адвокатске коморе Србије

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email