Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Састанак комисије са Министарством правде и Пореске управе

Дана 21.07.2014. године у просторијама Министартсва Финансија, Пореска Управа, одржан је састанак заједничке комисије коме су присуствовали испред Адвокатске коморе Србије г. Бранислав Вулић, г. Зоран Јеврић и г.Слободан Шошкић, као и два представника Министарства финансија и један представник Министарства правде.

Представници адвокатуре су изнели своје ставове, да имајући у виду следеће чињенице:

  • да је посебно у овој години онемогућен нормалан рад адвоката због реорганизације судова,
  • да се смањује обим посла адвоката због увођења нотара (јавних бележника), посредника у промету непокретности, и др
  • опадање платежне моћи становништа, због евидентног смањења плата и у непривреди и у привреди
  • изостанка инфлације према званичним подацима,
  • општег раста незапослености и тешке економске кризе у земљи,
  • и др.

порез у 2014. години, не само да не би могао бити већи, него би морао бити и мањи у односу на 2013. годину.

Међутим, Влада Републике Србије је својом Уредбом о паушалном опорезивању (30.12.2013.), адвокатуру пребацила из 6. у 5. групу, чиме је основицу за опорезивање аутоматски повећала, за 41,17%, што је чисто математичко повећање, без икаквог посебног образложења.

Код те чињенице, а имајући у виду све наведено у другом ставу овог саопштења, а посебно узимајући у обзир прве две ставке у другом ставу овог саопштења, а то је:, онемогућен рад адвоката због реорганизације судова и смањење обима посла адвоката, које је и Министарство правде прихватило као најозбиљније корективне факторе приликом утврђивања пореских обавеза у 2014. у односу на 2013. годину, те је став представника адвокатуре да корективни фактори из става другог овог саопштења потиру математичко повећање од 41,17 %.

Представници адвокатуре су такође изнели и чињеницу да некакво упутство Пореске управе које је коришћено у поступку доношења пореских решења у 2014. години није правни акт и не може се примењивати, са чиме су се сложили и и Министар правде и Министар финансија на ранијим састанцима које су имали са представницима адвокатуре.

Представници Министартсва финансија и Министартва правде су изнели своје аргументе, које ће доставити у писменој форми представницима адвокатуре, а након састанка са в.ф. Министра финансија г. Душаном Вујовићем.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email