Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Саопштење за јавност Адвокатске коморе Србије поводом поступања РГЗ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Републички геодетски завод је недавно на својој званичној интернет страници, као и на друштвеним мрежама и другим средствима јавног информисања, објавио статистичке податке за март 2024. године листе професионалних корисника, међу којима су и адвокати, са највећим бројем решених предмета, поднетих и одбијених захтева, позивајући се на Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, уз напомену да је свака објављена информација информативног карактера и да ће ово убудуће бити редовна пракса сваког месеца.

Адвокатска комора Србије сматра да је овакво поступање Републичког геодетског завода апсолутно незаконито и неизмерно штетно за адвокатуру која је Уставом Републике Србије дефинисана као самостална и независна служба пружања правне помоћи.

Наиме, оцена рада адвоката је у искључивој надлежности Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у њеном саставу, као самосталних и независних организација адвоката, и то у специфичним поступцима предвиђеним прописима који регулишу адвокатску професију (дисциплински поступак и поступак контроле пружања бесплатне правне помоћи). Самим тим нико други, па ни Републички геодетски завод, не сме да вреднује рад адвоката, а поготово не да јавно објављује ранг листе на којима се под пуним именом и презименом адвокати карактеришу као успешни или неуспешни.

Такође, једно од основних правила Кодекса професионалне етике адвоката јесте забрана рекламирања и адвокати су дужни да указују на ову забрану другим лицима. Зато је објављивање предметних статистичких података оправдано узроковало да велики број адвоката који се налазе како на листи неуспешних, тако и на листи успешних, захтева од Адвокатске коморе Србије да предузме хитне мере ради заштите интереса адвоката. Стога је ово обраћање први корак у борби за одбрану адвокатуре и очување њене самосталности и независности.

Поред тога што су оваквим поступањем Републичког геодетског завода грубо прекршени прописи који регулишу нашу професију, повређен је и Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, будући да у конкретном случају не постоји тражилац информације, већ Републички геодетски завод самоинцијативно објаљује податке у циљу угрожавања интегритета адвокатуре. Из тог разлога Адвокатска комора Србије захтева да Републички геодетски завод моментално престане са објавама ове врсте и уклони до сада објављене податке.

Статистика коју даје Републички геодетски завод је не само недозвољена, већ је и обмањујућа и нема за циљ приказивање реалног стања ствари, будући да се односи само на првостепене поступке. Познато је да исход поступка не зависи само од рада адвоката, напротив, у сваком поступку постоји много фактора који одређују исход поступка. Такође, опште познато је да правоснажно окончан предмет може имати потпуно другачији резултат од оног који неовлашћено објављује Републички геодетски завод.

Такође, користим прилику да укажем и на чињеницу да Републички геодетски завод дужи низ година не жели да уважи примедбе адвокатуре па чак и избегава комуникацију са адвокатима који представљају Адвокатску комору Србије у радним групама које се формирају при Влади РС или ресорним министарством. Реч адвокат се не спомиње ни у једном предлогу нацрта измена закона које је предлагао Републички геодетски завод, али се адвокати одједном појављују у анализама на друштвеним мрежама и другим средствима информисања које објављује Републички геодетски завод што је апсолутно неприхватљиво.

Имајући у виду све напред наведено, Адвокатска комора Србије се обратила Републичком геодетском заводу, кабинету председника Владе Републике Србије, ресорним министрима и Повереницима за захтевом да предузу хитне мере из своје надлежности како би се ово незаконито и по адвокатуру угрожавајуће поступање Републичког геодетског завода моментално зауставило.

Након добијања обавештења о предузетим мерама од стране државних органа, Управни одбор Адвокатске коморе Србије донеће одлуку о евентуалном предузимању даљих корака у циљу решавања овог проблема.

 

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Др Вељко Делибашић, адвокат

Преузмите саопштење у ПДФ формату кликом на овај линк.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email