Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Саопштење везано за Предлог Закона о услугама

Број: 2079-1/2018

Датум: 20.11.2018. године

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

Управни одбор Адвокатске коморе Ниша, упознат је од стране својих чланова у Управном одбору АК Србије са Одлуком УО АК Србије Број: 860-1/2018 од 17.11.2018.године, као и Саопштењем АК Србије Број:860-2/2018 од 17.11.2018.године везаним за Предлог Закона о услугама и сагласан је са ставом датим у саопштењу, имајући у виду уставноправни положај адвокатуре у Републици Србији и неспорну чињеницу да је адвокатура једна самостална и независна служба пружања правне помоћи чији је основни задатак заштита и одбрана људских права и слобода грађана и њихових интереса, а поводом стављања у скупштинску процедуру Предлога закона о услугама и израженог става да адвокатура не може бити обухваћена одредбама овог закона, већ да адвокатура мора остати професија чија је основна делатност пружање правне помоћи грађанима и као таква јасно одвојена од пружања привредних услуга, а све сагласно Одлукама и ставовима Адвокатске коморе Ниша из 2017.године.

Одлуку АК Србије бр. : 860-1/2018 од 17.11.2018.год. и

Саопштење АК Србије бр. : 860-2/2018 од 17.11.2018.год. можете преузети овде.

 

    АДВОКАТСКА КОМОРА НИШ    

П р е д с е д н и к

Адвокат

Гордан Пантић

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email