Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Програм рада: „малолетник учинилац или жртва кривичног дела“

I и II фаза

Предавачи: Никола Милошевић, судија ВСС у пензији
др. Милан Шкулић, професор Правног факултета универзитета у Београду и члан
Државног већа тужилаца
Ненад Вујић, директор Правосудне академије

10:00-10:20Уводне напомене и разлози за доношење Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити мал.лица
10:20-11:00Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица; избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима
11:00-11:45Кривична дела малолетних лица са посебним освртом на насиље у породици
11:45-12:00Пауза за кафу
12:00-12:30Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
12:30-12:45Посебни протокол о поступању правосудних органа о заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања
12:45-13:30Европска конвенција о људским правима
13:30-14:30Неки проблеми у примени ЗМ са расправом – интересантни случајеви из праксе – материјални и процесни аспект
14:30-15:00Завршна расправа и закључивање семинара
ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email