Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

ПРИМЕДБЕ, ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ НА ИЗМЕНЕ ЗПП-а.

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Србије одржаној дана 30.05.2018.године разматран је Извештај са састанка Комисије Адвокатске коморе Србије за грађанско право у делу донетих примедби на предлог измена и допуна ЗПП-а из октобра 2017.године.

Предлог за измене ЗПП-а од стране Комисије разматраће се и коначно уобличити у радну верзију предлога након што адвокати по адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

Позивају се адвокати Адвокатске коморе Ниш да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе Адвокатској комори Ниш писаним путем на адресу: Адвокатска комора Ниш, Ул. Генерала Боже Јанковића број 1/19, 18 000- Ниш, са назнаком: „Примедбе, предлози и сугестије на измене ЗПП-а“ или електронским путем на мејл: advokatskakomora_nis@mts.rs.

Предлог Комисије можете преузети oвде.

АДВОКАТСКА КОМОРА НИШ

П р е д с е д н и к

Адвокат

Гордан Пантић
ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email