Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Дневни ред за састанак Заједнице адвоката Ниш, који ће се одржати у просторијама АК Ниш, ул Учитељ Тасина број 16, у уторак 01.03.2016.године са почетком у 14:30 часова:

1.Излагање предлога плана и начина позивања, као и заказивања састанака
Заједнице адвоката Ниш са дневним редом

2.Предсеник заједнице ће изложити свој план и програм едукације чланова заједнице-адвоката и адвокатских приправника, а у циљу унапређења и афирмисања адвокатуре као независне професије.

3.Обавештење о правима и дужностима адвокатских приправника /Упознавање са чланом 61. Закона о адвокатури („Службени гласнк РС“ број 31/2011), члановима 210.,211. и 231. Статута АК Ниш и Одлуком Адвокатске коморе Србије о трошковима уписа и накнадама уписа у Именик адвоката, именик адвокатских приправника, Именик заједничких адвокатских канцеларија и Именик адвокатских ортачких друштава број: 476-4/2014 од 22.06.2014.године/

НАПОМЕНА: С обзиром да се тачка 3. дневног реда односи на адвокатске приправнике пожељно је да се адвокатски приправници одазову у што већем броју ради упознавања са својим правима и обавезама.

Председник ЗА Ниш

Тодоровић Братислав, адвокат

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email