Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

ПОЈАШЊЕЊЕ ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА АДВОКАТА У СПРОВОЂЕЊУ ТАЧКЕ II СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ОД 13.09.2014.

број:1298-3/2014
19.11.2014.

Управни одбор Адавокатске коморе Србије дана 19.11.2014., на основу члана 66. Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012-ОУС), члана 8. и члана 33. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) даје следеће

ПОЈАШЊЕЊЕ ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА АДВОКАТА
У СПРОВОЂЕЊУ ТАЧКЕ II СКУПШТИНЕ
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ОД 13.09.2014.

Неће се сматрати повредом Правила поступања посета притвореним лицима, као и САЧИЊАВАЊЕ ПОДНЕСАКА као радњи које адвокат предузима у циљу спречавања губитка права, у којима се:

– предлаже и образлаже укидање притвора,
– штите права деце и права припадника других рањивих група (стара лица, инвалиди, лица изложена насиљу у породици) и припадника националних мањина у случају дискриминације.

У случајевима из претходног става, адвокат је дужан да, на основу правила 36.2.5. Кодекса професионалне етике адвоката, достави адвокатској комори чији је члан поднесак који је сачинио и доказе који потврђују његову оправданост у складу са условима наведеним у овим правилима.

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Драгољуб Ђорђевић, адвокат

Оригинал документа можете преузети oвде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email