Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Панел дискусија на тему „Нови Закон о спречавању насиља у породици“, која ће се одржати у великој сали Вишег суда у Нишу (судница број 90, на другом спрату у згради Палате правде), дана 05.06.2017. године са почетком у 12,00 часова.

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

– НОВИ ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Понедељак 5. јун 2017. године у 12,00 часова

Велика сала Вишег суда у Нишу (бр. 90)

Поштовани/а,

Позивамо Вас да 5. јуна 2017. године, са почетком у 12,00 часова, у Великој сали Вишег суда у Нишу, присуствујете панел дискусији о новом Закону о спречавању насиља у породици коју организује Виши суд у Нишу уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких држава у Републици Србији.

Циљ панела је да, на почетку примене новог закона, осветли појам породичног насиља, положај жртве породичног насиља, значај и природу нових хитних мера које се изричу учиниоцу, организацију и поступање полиције, јавног тужилаштва, судова и центра за социјални рад у спречавању насиља у породици и хитној и делотворној заштити жртава породичног насиља, праксу Европског суда за заштиту људских права и које препреке стоје на путу имплементације Закона у пракси.

ПРОГРАМ ПАНЕЛА

12,00

Уводна реч

Председник Вишег суда, Зоран Крстић

Представник Амбасаде САД

12,10

Појам насиља у породици и његово спречавање

Проф. др Невена Петрушић, Правни Факултет Ниш

12,25

Нормативне препреке имплементације Закона о спречавању насиља у породици

Доц. др Дарко Димовски, Правни факултет Ниш

12,40

Поступање полицијских службеника приликом и након пријаве насиља у породици – Стефан Милијановић, МУП РС, УКП, Начелник одељења за превенцију и сузбијање насиља у породици

12,55

Улога јавног тужиоца –

Татјана Стевановић, заменик Основног јавног тужиоца у Нишу

13,10

Поступање Центра за социјални рад, израда индивидуалног плана за жртву и предузимање других мера ради заштите жртве насиља – Милан Миленовић, руководилац интерног тима за насиље и Светлана Манчић водитељ групног третмана насиља у партнерским односима, Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш

13,25

Изрицање хитних мера и улога суда у поступку заштите од насиља у породици

судија Снежана Милошевић, судија Апелационог суда у Нишу

13,40

Парнични поступак и заштита од насиља у породици –

судија Снежана Тодоровић, судија Основног суда у Нишу

13,55

Пракса Европског суда за људска права у случајевима насиља у породици –

Тамара Станојевић, судијски помоћник Вишег суда у Нишу

14,10

Улога Службе за помоћ и подршку оштећенима према новом Закону о спречавању насиља у породици–

Милица Станковић, судијски помоћник Вишег суда у Нишу, Служба за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима

14,20

Коктел

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email