Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Србије бр. 737/2023 од 07.10.2023. године

Број: 737/2023
Датум: 07.10.2023.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној 07.10.2023. на основу ч Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012 – ОУС), члана 8, 9 и 33 Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011,78/2012,86/2013, 11/2023 донео је

 

ОДЛУКУ

 

Доставити члановима Управног одбора Адвокатске коморе Србије и председ адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије текст радне верзије За изменама и допунама Закона о парничном поступку коју је доставило Министарство за назнаком да је Радна група за припрему овог текст окончала са радом.

Формира се Радна група ради анализе достављеног текста радне верзије Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку и припреме извештаја за Управни одбор Адвокатске коморе Србије да ли су усвојене примедбе адвокатуре на верзију Нацрта закона о изменама и Допунама Закона о парничном поступку који је објављен 19.05.2021. на сајту Министарства правде у саставу:

    • Адв. Биљана Бјелетић, секретар Управног одбора Адвокатске коморе Србије,
    • Адв. Владимир Пријовић, члан Управног одбора Адвокатске коморе Србије,
    • Адв. Зоран Живановић, адвокат у Београду и члан Радне групе именован одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 771/2021 од 24.06.2021. која је формирана на основу закљученог Споразума са Министарством правде од 04.06.2021.

Позвати адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије да доставе примедбе и предлога на текст радне верзије Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку из става 1 ове одлуке, те укажу да ли су по њиховом мишљењу уважене примедбе адвокатуре из 2021. године.

Анализа одредби текста радне верзије Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку из става 1 ове одлуке ће се припремити у циљу благовременог достављања става Адвокатске коморе Србије везано за најаву наставка рада Радне групе Министарства правде за припремту текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.

 

ПОТПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Др Вељко Делибашић, адвокат

Одлуку у ПДФ формату можете преузети кликом на овај линк.
Текст радне верзије Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку (ПДФ документ) можете преузети кликом на овај линк.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email