Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука УО АК Србије број: 1179-1/2022 од 07.12.2022. године и Предлог уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности број: 1179/22 од 06.12.2022. године

Поштоване колегинице и колеге,

Адвокатској комори Србије Министарство финансија – Сектор за фискални систем је маилом од 05.12.2022. доставило Предлог уредбе о измени Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности ради давања мишљења.

 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је 07.12.2022. донео одлуку коју достављамо у прилогу са Предлогом уредбе о измени Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности.

 

Потребно је да чланове ваше коморе обавестите о одлуци Управног одбора Адвокатске коморе Србије и Предлогом уредбе о измени Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности.

 

Са колегијалним поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Јасмина Милутиновић, адвокат

Документа за преузимање:
1. ПДФ документ – Одлука УО АК Србије број: 1179-1/2022 од 07.12.2022. године
2. ПДФ документ – Предлог уредбе о измени

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email