Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука о именовању Изборне и Верификационе комисије Адвокатске коморе Ниша за мандатни период 2024-2028

Број: 355-5/2024
Датум 06.02.2024. године

Управни одбор Адвокатске коморе Ниша је на 23. Редовној седници одржаној дана 06.02.2024.год, на основу члана 66. Закона о адвокатури („Службени гласник Републике Србије“ број: 31/2011, 24/2012-ОУС), члана 31. став 1. тачка 16 Статута Адвокатске коморе Ниша, („Службени лист Града Ниша“ Број 8/2012, 99/2015 и 96/2019), у присуству 10 чланова Управног одбора донео следећу:

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ И ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2024-2028

 

I

Именује се Изборна комисија Адвокатске коморе Ниша у саставу:

 1. Адвокат Иван Барун из Ниша – за Председника Комисије
 2. Адвокат Ратомир Крстић из Ниша – за заменика Председника комисије

Испред Заједнице адвоката Ниша:

 1. Адвокат Никола Булић из Ниша – за Члана комисије
 2. Адвокат Ђорђе Веселиновић из Ниша – за заменика члана комисије

Испред Заједнице адвоката Врања:

 1. Адвокат Милош Симић из Врања – за члана комисије
 2. Адвокат Стефан Нешић из Врања – за заменика члана комисије

Испред Заједнице адвоката Лесковца:

 1. Адвокат Пешић Јована из Власотинца – за члана комисије
 2. Адвокат Спасић Бранимир из Лесковца- за заменика члана комисије

Испред Заједнице адвоката Прокупља:

 1. Адвокат Иван Лепојевић из Прокупља – за члана комисије
 2. Адвокат Милош Васић из Прокупља – за заменика члана комисије

Испред Заједнице адвоката Пирота:

 1. Адвокат Предраг Ристић из Пирота – за члана комисије
 2. Адвокат Вања Ђорђевић Живић из Пирота – за заменика члана комисије

Испред Заједнице адвоката Алексинца:

 1. Адвокат Милош Младеновић из Алексинца – за члана комисије
 2. Адвокат Драгана Марковић из Алексинца – за заменика члана комисије

II

Именује се Верификациону комисију Адвокатске коморе Ниша:

 1. Адвокат Милош Петровић из Ниша за Члана комисије
 2. Адвокат Сунчица Стаменковић из Врања за Члана комисије
 3. Адвокат Пешић Данило из Лесковца за Члана комисије
 4. Адвокат Милош Југовић из Блаца за заменика члана Комисије
 5. Адвокат Миомира Стојковић из Пирота за заменика члана Комисије
 6. Адвокат Соња Јовановић из Алексинца за заменика члана Комисије

III

Ову одлуку објавити на WEB интернет страници и Огласној табли АК Ниша и исту доставити лично сваком кандидату.

ПРЕДСЕДНИК УО
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША
Милан Петровић, адвокат

Одлуку у ПДФ формату можете преузети кликом на овај линк.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email