Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш


ОБУСТАВА РАДА
СВИХ АДВОКАТА У СРБИЈИ
ОД СРЕДЕ 17.09.2014. НЕПРЕКИДНО
ДО ИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВА

Обавештавамо Вас да је Скупштина адвоката Србије на петој седници одржаној 13.09.2014. године, на основу препорука 17. Коференције адвоката Србије, донела одлуку о протесту адвоката са обуставом рада почев од среде, 17.09.2014. године непрекидно до испуњења захтева садржаних у одлуци Скупштине Адвокатске коморе Србије.

За време обуставе рада адвокати неће поступати као пуномоћници и браниоци у свим поступцима пред судовима,тужилаштвима и државним органима на територији Републике Србије.


Упозоравају се колеге да непоштовање одлуке Скупштине адвоката Србије, представља тежу повреду дужности и угледа адвоката из чл.241. став 2. тачка 10. Статута АК Србије и чл.205. став 2. тачка 10.Статута АК Ниш, а у складу са чл.75.Закона о адвокатури РС.

Све информације о даљем току обуставе рада биће редовно објављиване на сајту АК Ниш: advokatskakomora_nis@open.telekom.rs

У Нишу, 16.09.2014.г.

Председница АК Ниш,

Бранкица Орловић,адвокат

Оригинал документа можете преузети oвде.

Одлуку скупштине можете преузети oвде.

Препоруке за адвокате у току генералне обуставе рада можете преузети oвде.

Упутство за поступање адвоката током протеста упозорења са обуставом рада од 17.09.2014. можете преузети oвде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email