Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

ОБАВЕШТЕЊЕ са Ванредне седнице Скупштине Адвокатске коморе Ниш

На Ванредној седници Скупштине Адвокатске коморе Ниш одржаној дана 11.12.2015. године за представнике Скупштине у Адвокатској комори Србије, изабрани су:

1) Кандидати са територије Адвокатске коморе Ниш за представнике Скупштине АК Србије за мандатни период од 2016-2020:

I Изабрани кандидати са територије Заједнице адвоката Ниш:

1. адвокат Владимир Домазет из Ниша

2. адвокат Марко Крстић из Ниша

3. адвокат Предраг Стефановић из Ниша

4. адвокат Александар Р. Јовановић из Ниша

5. адвокат др Небојша Станковић из Ниша

6. адвокат Жаклина Тодоровић из Ниша

7. адвокат Жикица Радивојевић из Ниша

8. адвокат Душан Весковић из Ниша

9. адвокат Мирослав Д. Ристић из Ниша

10. адвокат Лидија Миладиновић из Ниша

II Изабрани кандидати са територије Заједнице адвоката Врања:

1. адвокат Ивица Костић из Врања

2. адвокат Драган Стојанов из Врања

III Изабрани кандидати са територије Заједнице адвоката Алексинац:

1. адвокат Марина Јовановић из Алексинца

IV Изабрани кандидати са територије Заједнице адвоката Прокупље:

1. адвокат Саша Чупић из Прокупља

V Изабрани кандидати са територије Заједнице адвоката Лесковац:

1.адвокат Мирослав Савић из Лесковца

2. адвокат Игор Прокоповић из Лесковца

VI Изабрани кандидати са територије заједнице адвоката Пирот:

1.адвокат Миомир Иванковић из Пирота


2)
Изабрани кандидати са територије Адвокатске коморе Ниш за чланове Управног одбора АК Србије за мандатни период од
2016-2020
:

1. адвокат Владимир Илић из Ниша

2. адвокат Слободан Нешић из Врања

На Ванредној седници
Скупштине Адвокатске коморе Ниш
одржаној дана 11.12.2015. године
органе Адвокатске коморе Ниш изабрани су:

1. За дисциплинског судју АК Ниш адвокат Јела Вучковић из Ниша

2. За заменика дисциплинког тужиоца АК Ниш адвокат Славољуб Вељковић из Ниша

На Ванредној седници
Скупштине Адвокатске коморе Ниш
одржаној дана 11.12.2015. године
органе Адвокатске коморе Ниш усвојене следеће Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Ниш:

Члан 1.

Мења се члан 39. став 2. Статута Адвокатске коморе Ниш („Службени лист Града Ниша“ бр. 8/2012), тако да гласи:

„Дисциплински тужилац има 6 заменика, који у дисциплинском поступку имају иста права и дужности као и Дисциплински тужилац, а дужни су да поступају по
његовим обавезним упутствима.“

Члан 2.

Мења се члан 42. став 2. Статута Адвокатске коморе Ниш („Службени лист Града Ниша“ бр. 8/2012), тако да гласи:

„Дисциплински суд Адвокатске коморе Ниша састоји се од Председника суда, Заменика председника суда и 9 судија.“

Стручна служба АК Ниш

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email