Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Обавештење – Одлука о расписивању избора за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката Ниш

Број: 1258/24
Датум: 21.05.2024. године

У складу са одредбама важећег Правилника о поступку избора Председника и Заменика председника Заједница адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша, обавештавамо Вас да ће Одлуку о расписивању избора за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката Ниш, Управни одбор АК Ниш донети и изборе расписати на првој следећој седници Управног одбора.

На наведени начин, Одлуком о расписивању избора ће бити опредељени место, дан и час одржавања изборне седнице Заједнице адвоката Ниш за избор Председника и Заменика председника ЗА АК Ниш, уз поштовање Правилником прописаног минималног рока између дана доношења Одлуке о расписивању избора и дана одржавања изборне седнице.

Одлука ће без одлагања бити објављена на интернет презентацији Адвокатске коморе Ниша и огласној табли у седишту Адвокатске коморе Ниша.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША
Милан Петровић, адвокат

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email