Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Модел жалбе

Поштоване колегинице и колеге,

Полазећи од чињенице да је Пореска управа већем броју адвоката са територије Адвокатске коморе Ниш доставила решења којима су обавезе пореза на доходак грађана и доприноса за социјално осигурање увећане за око 50% у односу на обавезе које су биле утврђене за 2013.годину, Адвокатска комора Ниш је израдила модел жалбе, у циљу олакшања остваривања права адвоката који буду одлучили да улажу жалбе на наведена решења Пореске управе.

Модел жалбе није обавезујући, тако да адвокати који одлуче да користе модел жалбе требало би да овај модел прилагоде или допуне према сопственим потребама и према решењима Пореске управе која су им достављена. Такође, осенчена поља у моделу жалбе је потребно попунити личним подацима, бројем пореског решења, бројем Извештаја канцеларијске контроле, подацима о броју адвоката у општини у којој послујете, подацима о неразвијеним општинама у Вашем управном округу и слично.

Председник Адвокатске коморе Ниш

Адвокат Бранкица Орловић

Модел жалбе можете преузети oвде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email