Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Документа за упис у именик адвоката

Списак потребне документације за упис у
ИМЕНИК АДВОКАТА

Уплату за трошкове уписа у Именик адвоката извршити на текући рачун АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИШ
на број жиро рачуна: 160-18231-91 код Banca Intesa DOO Београд без позива на број.

Кликните овде и преузмите списак документације