Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Обавеза плаћања адвокатске чланарине

Чланом 83. став 1. тачка 8. Новог Закона о адвокатури предвиђено је следеће