Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Бесплатно саветовање „Примена новог МСФИ за МСП и пореско-рачуноводствене актуелности везане за крај пословне године“

Једнодневно бесплатно саветовање

Примена новог МСФИ за МСП и пореско-рачуноводствене актуелности везане за крај пословне године

– ПРИВАТНИ СЕКТОР –

Место и време одржавања:

Пожаревац, 16.11.
Ужице, 19.11.
Краљево, 20.11.
Нови Пазар, 21.11.
Чачак, 22.11.
Вршац, 23.11.

Врање, 26.11.
Ниш, 27.11.
Зајечар, 28.11.
Крушевац, 29.11.
Крагујевац, 30.11.
Београд, 3.12.

Нови Сад, 4.12.
Сремска Митровица, 5.12.
Зрењанин, 6.12.
Ваљево, 7.12.
Суботица, 10.12.

Теме које издвајамо за Вас:
· Примена новог МСФИ за МСП и утицај на финансијске извештаје за 2018. годину,
· Смернице за вршења пописа имовине и обавеза привредних друштава и предузетника,
· Рачуноводствени аспект преласка с простог на двојно књиговодство за обвезнике почев од 1. јануара 2019. године.

Предавачи:

· Александар Милановић, главни и одговорни уредник стручног часописа „Пореско-рачуноводствени инструктор“
· Олица Пјешчић, помоћник главног и одговорног уредника стручног часописа „Пореско-рачуноводствени инструктор“
· доц. др Марина Протић, одговорни уредник стручног часописа „Пореско-рачуноводствени инструктор“
· Данијела Крајић, виши уредник стручног часописа „Пореско-рачуноводствени инструктор“

Пријавите се!


Једнодневно бесплатно саветовање

Попис имовине и обавеза за 2018. годину и актуелности у пословању јавног сектора

– ЈАВНИ СЕКТОР –

Место и време одржавања:

Пожаревац, 16.11.
Ужице, 19.11.
Краљево, 20.11.
Нови Пазар, 21.11.
Чачак, 22.11.
Вршац, 23.11.

Врање, 26.11.
Ниш, 27.11.
Зајечар, 28.11.
Крушевац, 29.11.
Крагујевац, 30.11.
Београд, 3.12.

Нови Сад, 4.12.
Сремска Митровица, 5.12.
Зрењанин, 6.12.
Ваљево, 7.12.
Суботица, 10.12.

Теме које издвајамо за Вас:

Припреме за састављање финансијког извештаја за 2018. годину

· Припремне радње за састављање годишњих финансијских извештаја,

· Редован годишњи попис имовине и обавеза,

· Приказ модела процедуре пописа,

· Остале актуелности у пословању јавног сектора.

Почетак примене Закона о запосленима у јавним службама

· Заснивање радног односа и попуњавање радних места,

· Права, обавезе и одговорност запослених,

· Престанак радног односа.

Предавачи:

· Jасмина Вратоњић, главни и одговорни уредник стручних часописа „Буџетски инструктор“ и „Правник у јавном сектору“
· Ранко Јерковић, помоћник главног и одговорног уредника стручних часописа „Буџетски инструктор“ и „Правник у јавном сектору“
· Александра Јовановић, виши уредник стручних часописа „Буџетски инструктор“ и „Правник у јавном сектору“

Пријавите се!


Једнодневно бесплатно саветовање

Царинска тарифа за 2019. годину и новине у примени царинских прописа

Београд, 12. децембар, Сава Центар

Теме које издвајамо за Вас:

· Новине у примени Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину и измене осталих прописа у вези са Царинском тарифом и њихова примена у 2019. години (сировине, сезонске царине, прелевмани),

· Измена споразума о слободној трговини (преференцијално и непреференцијално порекло),

· Царински прекршаји,

· Актуелности у царинским поступцима.

Предавачи су представници Министарства финансија и Управе царина, и Драган Симић, одговорни уредник часописа „Специјалис за царине“.

Пријавите се!


Једнодневно бесплатно саветовање

Нови Закон о јавним набавкама и планирање набавки за 2019. годину

Београд, 17. децембар, Сава Центар

Теме које издвајамо за Вас:

Планирање јавних набавке за 2019. годину

· Обавезна садржина, израда, усвајање и објављивање плана,

· Истоврсност и обликовање набавки по партијама,

· Најчешће недоумице у пракси и специфичности планирања појединих врста поступака.

Новине у Закону о јавним набавкама

· Врсте поступака, прагови до којих се закон не примењује,

· Рокови за предузимање радњи,

· Комуникација у поступку,

· Нова правила спровођења поступака,

· Нови начин одређивања услова за учешће у поступку и доделу уговора,

· Објашњења, измене, допуне конкурсне документације,

· Најважније новине у заштити права – овлашћења и обавезе субјеката.

Предавачи:

·Наталија Радошевић, лиценцирани службеник за јавне набавке

·Драгана Ђинђић, виши уредник у редакцији стручних часописа „Буџетски инструктор“ и „Правник у јавном сектору“

·Бранимир Благојевић, бивши члан радне групе за израду новог Закона о јавним набавкама

Пријавите се!


РОКОВНИЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ

И ове године припремили смо 2 различита роковника који ће Вам служити током целе године:

· Стандардни роковник и

· Роковник за судије, адвокате, јавне бележнике и јавне извршитеље.

Роковници су направљени у тврдом повезу, изузетно лепог дизајна и могу представљати веома корисно средство у раду али и пригодан поклон за колеге, пословне партнере или драге особе.

Роковници су организовани по принципу једна страна за један дан, и унапређени су у складу да најбољим сугестијама наших купаца.

· Стандардни роковник: 790 динара
· Роковник за судије, адвокате, јавне бележнике и јавне извршитеље: 890 динара

(ПДВ је урачунат у цену)

Сазнајте више…

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email